Reply To: Još jedan medijski cirkus: Većina muslimana podržava Šerijat

#16463
Anonimno
Neaktivan

Nasib post=11747 wrote: Ahi pitao si me da ti navedem mjesta ili države gdje se šerijat ne primjenjuje u potpunosti, pa evo samo neke: Malezija, Iran, Pakistan, Indonezija, Katar, Somalija, Afganistan, Nigerija. Somalija, Nigerija i Indonezija konkretno su zemlje gdje je šerijat, uveden samo u određenim pokrajinama, gradovima, a i ostale nabrojane države nisu islamske države, iako u mnogim od najbrojanih muslimani čine većinsko stanovništvo. Također, u svim nabrojanim šerijat se primjenjuje u određenoj mjeri. U nekim dijelovima šerijat je ‘uveden’ silom na teritorije koje kontrolišu grupe koje se bore za šerijat, kao što je primjer Nigerije (Boko Haram) i Somalije (Al Shabab). E sad ti meni odgovori kako se šerijat može primjenjivati u državi koja nije islamska i da bude primjenjivan to jest uveden oružjem i silom? Ovo me podsjetilo na nešto što je rekao šejh Ebu Tejma (Mirsad Omerović) ‘cilj nam je šerijatska država…, ljude treba uvoditi u vjeru, neke milom neke silom..’.
Zar upravo zbog ovakvih stvari, na spomen šerijata ljudi koji nisu upoznati sa islamom i savršenstvom šerijata imaju averziju prema istom, strahujući da je šerijat nešto što će im nanjeti nepravdu, a ne savršeni Allahov zakon koji se primjenjuje na cjelokupan život, koji obuhvata sve segmente društva, donoseći mir, red, prosperitet kako društveni tako i ekonomski. Ljudima treba pružiti znanje o šerijatu, objasniti da šerijat isto tako obuhvata i zaštitu onih koji nisu muslimani u šerijatskoj državi, da imaju pravo na rad, na svoju vjeru, itd. Možda kada bi neko od šejhova bio voljan da javno objasni sve ono što obuhvata šerijat, umjesto da se pusti medjima da to rade (pogrešno) možda bi bio mnogo lakši put ka šerijatskoj državi i mnogo mirniji.
”U vjeru nije dozovoljeno silom nagoniti, pravi put se jasno razlikuje od zablude.” (El-Bekare: 256).

izbrisano.