Reply To: Kako vlast i mediji mijenjaju pamet naroda

Nova naslovna forums Multimedija Islam video Kako vlast i mediji mijenjaju pamet naroda Reply To: Kako vlast i mediji mijenjaju pamet naroda

#14961

Anonimno

Od ovakvih ces biti ostavljen na miru kad im se pokoris,
ili kad im kazes da si bolestan, (bolestan od njih – sto bi bilo istina, a sa druge strane ne), tada ce te ostaviti na miru, jer ce oni to protumaciti po njihovom, kao kod Ibrahima a.s. a znam i licno iz iskustva. Samo da podsjetim na ovog plemenitog poslanika.

Tefsir: Ibn Kesir
37 . الصافات As-Saffat
“pa reče: ‘Zbilja, ja sam bolestan'”, /89/ “a oni od njega, leđa mu okrenuvši, odoše”, /90/

Požurili su sugrađani Ibrahimovi da iziđu na svoju proslavu. A on je poželio da se odvoji od njih da razbije kipove te je stoga rekao riječi koje su u isto vrijeme istina, pa su mislili da je bolestan, shodno njihovom shvatanju. “A oni od njega, leđa mu okrenuvši, odoše.” Katade kaže: “Arapi kažu za onog ko se zamisli (razmišlja): ‘gledao je u zvijezde’. To znači da je on pogledao u nebo razmišljajući čime će njih pozabaviti.” “…pa je rekao: ‘Ja sam, zbilja, bolestan'”, tj. slab, a što se tiče hadisa kod prenosi Ibn – Džerir od Ebu Hurejrea, r.a., u kom se kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /7/ “…nije slagao Ibrahim, a.s., osim u tri slučaja: dva puta zarad Allaha – “Ja sam zbilja bolestan”, i njegove riječi: “To je učinio ovaj najveći od njih”, i njegove riječi u vezi sa Sarom, kad je rekao da mu je ona sestra…” Ovaj se hadis nalazi u sahih zbirkama, kao u sunenima sa raznim senedima, ali ovo ustvari nije prava laž zbog koje bi se mogao kuditi počinitelj, daleko od toga, nego je ovo figurativno nazivano lažnim a, ustvari, to je slikoviti govor, da bi se postigao vjerski opravdani cilj. Kako je spomenuto u hadisu: /8/

“U upotrebljavanju aluzije u govoru izbjegavanje je laži. Pa pošto im je rekao: “Ja sam zbilja bolestan!”, a oni od njega leđa mu okrenuvši, odoše”, tj. pa pošto su otišli od njega, otišao je do kipova užurbano i u tajnosti.

Novo na naslovnoj