Reply To: Konsenzusi islamskih učenjaka

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Konsenzusi islamskih učenjaka Reply To: Konsenzusi islamskih učenjaka

#14784

Anonimno

KONSENZUS O TOME DA SE VIJEST KOJU DONESE ČOVJEK GRIJEŠNIK SMATRA NEVJERODOSTOJNOM

O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. (Kur'an, Hudžurat, 6)

Tumačeći ovaj ajet, Ebu Bekr b. El Arebi kaže:
“Ako se potvrdi nečiji fisk (grijeh), njegov govor u pogledu vijesti se uopćeno smatra nevjerodostojnim po konsenzusu, jer je vijest emanet a fisk je indicija koja ga poništava.”(Ahkamul Kur'an 4/1715)

Novo na naslovnoj