Reply To: Konsenzusi islamskih učenjaka

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Konsenzusi islamskih učenjaka Reply To: Konsenzusi islamskih učenjaka

#14722

Anonimno

KONSENZUS O TOME DA JE ONAJ KOJI SE ISMIJAVA I IZRUGUJE NEČEMU OD VJERE POČINIO GRIJEH KOJI GA IZVODI IZ VJERE

Šejh Sulejman b. Abdullah, rahimehullah, rekao je:
“Poglavlje o onome ko se ismijava s nečim u čemu se spominje Allah ili s Kur'anom ili s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, tj. o tome da je takav postao nevjernik tim činom, omalovažavajući Allahovu božanstvenost i poslanicu, a to je djelo koje dokida tevhid zato što su islamski učenjaci složni na nevjerstvu onoga koji uradi nešto od toga. Onaj ko se izruguje Allahu ili Njegovoj knjizi ili Njegovom Poslaniku ili Njegovoj vjeri počinio je nevjerstvo po jednoglasnom mišljenju svih islamskih učenjaka, pa makar se šalio i ne želio se u stvarnosti ismijavati.” ( Tejsirul-Azizil-Hamid, str. 553. )

KONSENZUS O TOME DA ONAJ KOJI VRIJEĐA NEŠTO OD VJERE POSTAJE NEVJERNIK

Ebu-Abdullah Muhammed b.Suhnun, rahimehullah, rekao je: “Islamski učenjaci složni su da je onaj koji vrijeđa i omalovažava Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nevjernik i čeka ga Allahova kazna. Njegov propis kod ummeta je da bude ubijen, a onaj ko sumnja u njegovo nevjerstvo i sam je nevjernik.” (Ovaj citat prenio je El-Kadi Ijjad u “Šifa'u 2/934-935.”)

Šejhul-islam Ibn-Tejmijje, rahimehullah, rekao je: “Poglavlje o onome koji opsuje Uzvišenog Allaha. Ako je musliman, obavezaje nad njim sprovesti smrtnu kaznu po konsenzusu svih učenjaka zato što je tim činom postao nevjernik i otpadnik od islama. Šta više, gori je i od onoga ko je u osnovi nevjernik jer takav veliča Gospodara i smatra da vjera koju zastupa biva neispravna činom ismijavanja Allaha i zato Ga ne psuje.” (Sarimul-meslul, str. 546)

Novo na naslovnoj