Reply To: Konsenzusi islamskih učenjaka

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Konsenzusi islamskih učenjaka Reply To: Konsenzusi islamskih učenjaka

#14802

Anonimno

KONSENZUS O ZABRANI UČENJA KUR'ANA ZA PARE (ILI NEKU DRUGU VRSTU NADOKNADE)

Što se tiče učenja Kur’ana uz nadoknadu to je haram po konsenzusu uleme. Poznati hanefijski učenjak Ibn ebil Izz el Hanefi kaže:
”Što se tiče davanja imetka određenim ljudima da uče Kur’an i poklanjaju ga umrlom to nije radio niti dozvolio niko od selefa. Davanje nadoknade za takvo učenje je zabranjeno i u tome nema razilaženja.” (Šerhu el akideti et-Tahavijje)

Ibn Abidin u svojoj Hašiji (6/56-57) navodi mišljenja hanefijskih učenjaka o tom pitanju pa kaže da je Tadžuš-šeri‘a u komentaru Hidaje rekao: ”Učenjem Kur‘ana za pare sevap ne zaslužuje niti umrli niti onaj koji uči.”

El-Ajni u komentaru Hidaje kaže: ”Treba spriječiti onoga koji uči za dunjaluk (tj. za pare). Onaj ko uzima i ko daje su griješni…”

Novo na naslovnoj