Reply To: Konsenzusi islamskih učenjaka

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Konsenzusi islamskih učenjaka Reply To: Konsenzusi islamskih učenjaka

#14744

Anonimno

KONSENZUS O ZABRANI SLIJEĐENJA NEUTEMELJENE OLAKŠICE NEKOG UČENJAKA

Slijeđenje neutemeljenih olakšica nekih islamskih pravnika grijeh je po konsenzusu učenjaka, kako tvrdi imam Ebu Ishak Šatibi.
(El-Muvafekat 4/134)

Sulejman Tejmi je rekao: “Kada bih slijedio (neutemeljene) olakšice svakog učenjaka, bio bih riznica zla.”
(Ibn Abdulberr, u djelu Džamiul-bejan 2/927/1766-1767)

Spomenuvši ovo pitanje, Ibn Abdulberr rekao je: “Među islamskim učenjacima o ovom pitanju nema razilaženja i hvala Allahu.”
tj. da je strogo zabranjeno slijediti neutemeljene olakšice.

Novo na naslovnoj