Reply To: molba za braću koja imaju znanje

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu molba za braću koja imaju znanje Reply To: molba za braću koja imaju znanje

#15138

Abdullah Hodžić
Participant

morram da postavljam ovakva pitanja kada kazete da tekfir musrika nije od aslu dina,a samo la ilahe illallah ukazuje na to.Negaciju islama svakome ko pored Allaha obozava nekog drugog(tagute,sudruge,idole,gospodare).A naredjeno nam je da zaneverujemo u sve sto se obozava mimo Njega subhane.
Mi smo svakom narodu poslanika poslali: „'Ibadetite samo Allahu i klonite se taguta!“ Među
njima je bilo onih koje je Allah uputio a i onih nad kojima se zasluženo ostvarila zabluda. Zato
putujte po Zemlji i pogledajte kakav je bio završetak onih koji su tjerali u laž/poricali. Ma
koliko ti nastojao da budu upućeni, Allah ne upućuje onoga kojeg je u zabludu odveo, i za njih
neće biti pomagača – 36. i 37. ajet iz sure En-Nahl.
U ono oko čega je riječ svih poslanika saglasna spada i kufr u taguta, zbog toga što ulazi u
značenje tevhida, kojim su poslani svi poslanici, što je sarīh (kristalno jasno) u Plemenitom
Kur'anu.

Ko zanevjeruje u taguta a vjeruje u Allaha prihvatio se za najčvršću vezu kojoj nema kidanja…
– 256. ajet iz El-Beqareh.
Zar nisi vidio one koji smatraju/tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i što je objavljeno
prije tebe, hoće/žele da se tehakume tagutu, a naređeno im je da zanevjeruju u njega, a šejtan
želi da ih zavede u daleku zabludu – 60. ajet iz sure En-Nisa’.
I drugim ajetima u kojima se izričito spominje.
ili “Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da nikoga ne obožavate osim samo Njega. To je jedino prava vjera, ali vecina ljudi ne zna.” (Kur’an, suretu Jusuf, ajet:40)…

Novo na naslovnoj