Reply To: Molba za stručno objašnjenje hadisa- Allahova dz.s milost na sudnjem danu

Nova naslovna forums ISLAM Sunnet i Hadis Molba za stručno objašnjenje hadisa- Allahova dz.s milost na sudnjem danu Reply To: Molba za stručno objašnjenje hadisa- Allahova dz.s milost na sudnjem danu

#16330

Anonimno

Evo koji su hadisi:

Muhamed a.s rekao je na kraju dugog hadisa u kojem se opisuhe Kijamet i Sirat; Uzvišeni Allah će reći Melekima: U čijem srcu nađete koliko je dinar, zlatnik, hajra izvadite ga iz Vatre! pa će izvaditi brojne ljude , a zatim će reći: Gospodaru naš u njemu nismo ostavili nikog od onih za koje si naredio da ih izvadimo,,

Mene zanima koji su to ljudi koji imaju zlatnik hajra u sebi? Moguli biti takvi ljudi vjernici-griješnici ili i nevjernici? Ja mislim da svaki vjernik ima dobra u srcu i više od zlatnika (Allah opet najbolje zna) a ima i nevjernik ali on nevjeruje itd.

2. Ebu Seid, Allah bio zadovoljan njime, običavao je reći: Ako mi nevjerujete za ovaj hadis učite ako želite: Allah neće nikome ne trunku nepravde učiniti. Dobra djela ON će umnogostručiti i još od Sebe veliku nagradu dati. Pa će reći Uzvišeni Allah: Meleki su činili šefat, vjerovjesnici su činili šefat, vjernici su činili šefat, i ostali , samo Najmilosniji od svih milostivijih nije. Pa će zgrabiti jedanput i tada izvaditi iz vatre brojne ljude koji nikada ništa dobro nisu učinili , a već su se ugljenisali , pa će ih baciti u rijeku ispred ulaza u Dzennet , a koja se naziva El Hajat, život pa će iz nje izlaziti kao što izlazi sjemenka naplavine bujice , zar je nevidite kako tamo biva tamo iza kamena i drveta ispod sunca, žuta i zelena itd sve do gdje Allah kaže : Moje zadovoljstvo sa vama i nikada se poslije ovoga neću ljutiti na vas. Hadis o izvođenju muhevidina onih koji vjeruju u jednog Allaha a bilježi ga Buhari i Muslim u oba Sahiha.

Mene ovdje zanima koji su to ljudi (šta stoji u orginalnoj verziji hadisa na arapskom)???

3. Od Ebu Zerra Allah bio zadoovljan sa njim , prenosi se da je Muhamed a.s reako: Pojavio mi se Dzibril u strani El-Hurre i reče mi: Obraduj svoj ummet dao naj ko umre a ne bude činio širk ući će u dzennet. Rekoh:Dzibrile zar čak kad bude krao i zinaluk činio? Reče: Da i ako bude krao i zinaluk činio ! Rekoh: Zar i ako bude krao i zinaluk činio? Reče; Da ako bude krao i zinaluk činio! Rekoh: Zar i ako bude krao i zinaluk činio? Da i ako bude krao i zinaluk činio i pio alkohol.

Mene ovdje zanima da li musliman da ne bi činio širk mora da vjeruje, namaze obavlja i druge naredbe i zabrane. E sad ako uzmemo vjernika sa namazom ako učini blud, krađu ili alkohol pije pa se pokaje i Allah dz.s mu oprosti onda je meni logično da ide u Dzennet. Znači učinio je Tevbu. E sad vjernik koji uradi blud, ukrade ili alkohol pije i to radi u kontinuitetu i umre (a nije se pokajao na način da je obecao Allahu da vise to nece ćiniti) onda će možda on nakon kazne otici u dzennet jer umro je ko musliman-vjernik ali griješnik. Sad mi je malo nejasno u ovoj mojoj zadnjoj rečenici: npr. musliman-vjernik sa namazom (dakle po vanjštini vjernik) klanja ikindiju a u večernjim satima učini neko od djela te ujutro klanja sabah. Gledajući jačinu namaza on je oprao svoje grijehe iako nije učino tevbu. Međutim Allah dz.s zabranjuje da se ustrajava u grijehu. Jer čovjek pod šejtanovim uticajem pokusat će prevariti Allaha dz.s sa tevbom. npr. veceras cinim krađu a sutra se kajem. Jer svrha kajanja je da se vise ne cini isti grijeh.

Ja ne znam sad šta stoji u orginalnom arapskom jeziku ali volio bih znati suštinu zbog samog sebe.

(da napomenem da sam ove hadisi vidjeo u Gazalijevoj knjizi Život posle smrti)

Novo na naslovnoj