Reply To: Mursi je tagut i treba ga svrgnuti

#15611
Anonimno
Neaktivan

Postavljam ti isto pitanje serkijja. Čime je sudio Nedžašija ? Da li je sudio sa izmišljenim zakonom od strane ljudi ? Ako to tvrdiš, onda te molim da donoseš jedan Hadis ili barem govor nekog ashaba kao dokaz za tvoju tvrdnju.

Znaj da je svaki izmišljeni zakon Tagut. Pa, da li je Nedžašija sudio sa Tagutom ? Da li je Nedžašija uzimao Taguta za sudiju da bi riješavao sporove ?

Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, za Nedžašiju da je pravedan. Da li je moguće da to kaže Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, za čovjeka koji ne sudi sa Allahovim Zakonom, a Allah kaže da je takav kafir, fasiq i zalim ?

A ako me pitaš čime je sudio Nedžašija, jer Objava nije bila završena. Kažem da imaju dvije mogućnosti, a Allah najbolje zna:

1. Ili se Nedžašija suzdržao od suđenja dok mu ne dođe propis.

2. Ili je Nedžašija idžtihadio i tako imao jednu ili dvije nagrade.