Reply To: Nusret Imamovic – Savjet braci

#16660
Anonimno
Neaktivan

Neka dragi Allah dž.š. najlepšom nagradom nagradi uvaženog šejha i brata koji je sanama ovo podelio. Lična nadgradnja i sticanje znanja su navedeni u mnogim ajetima i hadisima. Časni Kur’an nas obavezuje da učimo. „Zar su isti oni koji znaju I oni koji ne znaju?“ (Az’Zumar, 9).

Kada neko postane stručan u nekoj oblasti treba početi sa poučavanjem drugih, jer je Verovesnik savs rekao: „Neka Allah da udoban život čovjeku koji čuje od mene hadis pa ga zapamti, a zatim ga prenese onako kako ga je čuo.“ Nije mu dozvoljeno sakriti znanje.

Beleži Muslim da je Ibn-Mes'ud ra rekao:“O ljudi, ko nešto zna, neka o tome govori, a ko ne zna, neka kaže:“Allah najbolje zna“. Zaista, vid znanja je da čovjek kaže za ono što ne zna: Allah najbolje zna.“