Reply To: O daije šta se desi vašim bradama???

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Zanimljivosti O daije šta se desi vašim bradama??? Reply To: O daije šta se desi vašim bradama???

#15003

Anonimno

Sto ste tice osobe ciji je nick Jaseer2012 na njega se odnose sledeci stihovi Imama Sfije:

قالوا : سكت و قد خوصمت، قلت لهم: *** ان الجواب لباب الشر مفتاح
الصمت عن جاهل أو أحمق شرف *** و فيه أيضا لصون العرض إصلاح
أما ترى الاسد تُخشى و هي صامتة ؟! *** والكلب يخسى لعمري و هو نباح

Rekli su,'Osporen si ali ti i dalje ćutiš ?’
Rekoh, ‘Uistinu bi odgovor bio samo ključ ka otvaranju vrata zla.’
Ostati ćutljiv pred neznalicom ili glupakom je uistinu vrlina
i u njoj je isto tako poboljšanje i zaštita časti
Zar ne vidiš kako se lava boje, iako je tih?
A psi su omraženi, unatoč tome što laju.

وما أحد من ألسن الناس سالماً *** ولو أنه ذاك النبي المطهرُ
وإن كان سكيتاً يقولون أبكم *** وإن كان منطيقاً يقولون أهدرُ
وإن كان صواماً وبالليل قائماً *** يقولون زرَاقٌ يرائي و يمكرُ

Niko nije siguran od jezika ljudi
čak i kad bi bio poslanik, tako čist
Ako je neko ćutljiv, kažu on je nijem
a ako govori, kažu da previše priča
A ako bi postio i ustajao da klanja noću
rekli bi da je slijep, da se pokazuje, da obmanjuje.

( “Divan” Imama Safije )

Novo na naslovnoj