Reply To: O daije šta se desi vašim bradama???

Nova naslovna forums Vijesti, aktuelnosti, zanimljivosti… Zanimljivosti O daije šta se desi vašim bradama??? Reply To: O daije šta se desi vašim bradama???

#15050

Anonimno

Es sellamu alejkum ve rahmetullahi ve barakatuhu!

Halalite ako nam se mišljenja ne podudaraju, ali ni meni nije jasno zašto djecu totalno isključiti iz škole? Naravno da je naša dužnost kao roditelja da ih podučavamo islamu jedna od najvažnijih roditeljskih obaveza. Ali naša djeca se moraju boriti i raditi da bi opstala na ovom dunjaluku. To sigurno neće moći ako ih izvedemo iz škola i ne omogućimo im obrazovanje. Ne ponašaju se djeca onako kako ih u školi obrazuju već onako kako im mi dozvolimo i kako ih kod kuće naučimo. Ako su roditelji da kažem “slobodnih” shvatanja (mušričkih, munafičkih i kjafirskih) tako će se i djeca ponašati. Kao prosvjetnik radnik svjedokom sam bila mnogo puta da djeca oponašaju roditelje i ono što ponesu od kuće. Mi se moramo aktivno uključiti u njihovo obrazovanje i ako treba odsjediti na kojem času u školi da vidimo kako se djeci šta predaje (na ovo imamo pravo samo što roditelji ne koriste tu mogućnost). Postoji i vijeće roditelja. I u njega se možemo aktivno uključiti i vršiti uticaj na ono ko i šta djeci predaje. Uvijek možemo odreagovati ako nije nešto uredu pa prijaviti nastavnike koji šire smutnju.

Poslanik s.a. v.s je rekao: “Nema zavidnosti dvojici: onome kome Allah da znanje pa se on po njemu vlada i podučava druge i onome kome Allah da bogatstvo i moć pa ga on troši na dobra djela.” Kako ćemo se ponašati prema uputama Poslanika, s.a.v.s.ako se ne obrazujemo pa ne znamo čemu nas je učio?

Islam je doprinio razvoju matematike (al Horezmi, začetnik algebre i teorije negativiteta – , El Kindi koji je napisao Knjigu o zracima i time doprinio razvoju optike, dalje, Džabir – hemija i alhemija, Harun Er-Resid, halifa koji je prvi koji je izmislio sat, Mahani – takođe dao doprinos matematici, ibn Sina – začetnik moderne medicine) i drugih prirodnih nauka (razlomci, trigonometrija, itd.).

Ako djeci ne omogućimo obrazovanje, ne samo da ćemo ih unazaditi već ćemo nanijeti haram i sebi kao umetu. Muslimani trebaju biti uzor drugima, uzeti svoju sudbinu i sudbinu svoje djece u svoje ruke i ne dozvoliti da budu intelektualno poraženi time što će svojoj djeci onemogućiti jedini alat pored vjere u Allaha dž.š. time što će ih povući iz škole.

Novo na naslovnoj