Reply To: Obavljanje namaza za imamom koji glasa na izborima

#9387
Anonimno
Neaktivan

musliman33 post=3850 wrote:
Da bi osoba izašla iz islama dovoljno je da ucini veliki kufr ili širk srcem makar mu govor bio ispravan i djela udova, jezikom makar mu djela udova bila ispravna i taj svoj govor neprihvatio srcem i djelima makar mu govor bio ispravan i to djelo srcem ne prihvatio. Tako da je glasanje svjesno(tj znajuci šta se radi u parlamentu od strane taguta) kao što kažeš “širk” u djelima( ponekad je i govorom i ubjedenjem uz samo djelo) pa ako toticni postavi sebi i drugima erbabe nece se gletati u njegovo srce tj njegov nijet niti u njegov govor, pogotovo ne ako dode sa preglupim govorom o postavljanju manje lošeg taguta i pomaganje muslimana tim djelom(djelom širka).

Ja sam govorio da čovjek čini širk glasanjem ukoliko glasa za nevjerničkog kandidata slažući se sa njegovim programom, podržavajući njegov kufr i širk od propisivanja zakona. Osoba koja glasa sa nekom od šubhi koje sam ranije pobrojao (kao što je pomaganje jednog nevjernika protiv drugog) čini kufr a ne širk, i zbog toga se pravda.
Stav da se ne tekfire svi glasači glasači, a koji sam iznio u ranijim postovima, nije moj lični stav, već stav učenjaka ehli sunneta, od kojih NIJEDAN ne zastupa tvoj stav. Pa ako misliš da je pri tebi znanje i razumijevanje vjere koje nije pri nijednom učenjaku na svijetu, onda ti moram reći da imaš ogroman problem…

Kad bi osoba došla i rekla ja sam musliman ali ponekad dovim Ebu Bekru radiAllahu anhum takav bi bio mušrik makar rekao moj nijet je pomaganje muslimana i ja dovim da se pomogne muslimanima i da kaže imam tu i tu šubhu poput kišne dove Bilali b el Harsa i nato još doda mnoge druge šubhe ia ko postji razlika jeli upucivanje dove nekome mimo Allaha je sam po sebi djelo širka

Ovo je klasično miješanje mesela i zamjena teze. Ja govorim o kufru, a ti me “pobijaš” stavovima o širku. Normalno je da osoba koja šini širk nije musliman, ali proglašavati mušrikom svakog kandidata na izborima je u najmanju ruku zulum prema šerijatskim propisima.

(OVAJ DIO JE POSEBNO VAŽAN)

Da ne bi došlo do zabune, grijeh koji slijedi kao posljedica za onoga ko dobronamjerno postavi nekog na ovaku poziciju, a kojeg ste prethodno spomenuli; da li je to običan grijeh ili je ustvari idolatrija (širk)?
Odgovor:
To je apsolutno zabranjena stvar! Ako se zna da je dotična osoba postavljena na nedozvoljenu poziciju koja u osnovi nije propisana, odnosno, da propisuje zakone koji nemaju osnovu u Qur'ānu, u tom slučaju dobronamjernost ne vrijedi makar i bila prisutna, jer kandidovanje na ovaku poziciju u osnovi nije dozvoljeno, naprotiv, zapao je u djelo koje anulira njegovo vjerovanje.


O ovome ću se posebno osvrnuti.

Haridžije Nedžada Balkna su u više navrata za svoje “samoubilačke fetve” kao dokaz navodili fetve nekih učenjaka koje su shvatili onako kako njima paše.

Tako su na samom početku rado citirali šejha Fewzana, ali je on ubrzo protekfiren zbog “širka” kojeg čini.

Nakon toga su citirali šejha Abdullaha Gunejmana (kojeg ti citiraš) upravo u fetvi koju si postavio, koju su iskoristili za tekfir svih glasača.

Kada je do šejha Gunejmana doprla haridžijska zloupotreba njegovog govora, šejh se javno odrekao haridžija (a i murdžija) i osudio uzimanje njegovog govora o generalnom propisu i njegovu primjenu na konkretne pojedince i grupe. Ovo odricanje je snimljeno i prevedeno, pa ga možeš pogledati ispod.

http://www.youtube.com/watch?v=0wONctFIupU;feature=share

Slično su haridžije postupile sa fetvom šejha El-Berraka o tekfiru psovača Allaha i podlo je provukli kao da je ta fetva u stvari Berrakov tekfir Albanija i onih koji ne tekfire psovača Allaha. Pogledaj pa se uvjeri sam:

http://www.putvjernika.com/Forum/17-Pitanja-i-odgovori-o-islamu/2649-Fetva-od-Sejha-Abdurrahmana-ibn-Nasir-El-Berraka.html#2661

Naravno, i šejh Berrak je za njih “kafirčina”, ali je falsifikovana fetva dobrodošla kako bi se zadovoljile usijane strasti.

Ovo što sam nabrojao, a i tvoje nepoznavanje arapskog jezika, akide, fikha, usuli fikha… dokaz je da mi tebe ne možemo uzeti kao osobu koja se slijedi a zanemarimo govore svih učenjaka ehli sunneta, od kojih niti jedan nije blanko protekfirio glasače na izborima (ak oimaš suprotan dokaz, bujrum iznesi).

Ti želiš da kažeš da si ti shvatio propis glasača, koji si totalni neznalica u arapskom jeziku, dok ga SVI učenjaci ehli sunneta nisu shvatili!? Ovo je zaista nešto krupno!

Na kraju, nadam se da ćeš odgovoriti na pitanja:
1. Kakav je propis učenjaka koji su dozvolili glasanje?
2. Kakav je propis onih koji nisu protekfiriliove učenjake?