Reply To: Obavljanje namaza za imamom koji glasa na izborima

#9416
Anonimno
Neaktivan

Salahudin, Hodza1. muslim33,
Postavio sam fetvu od sejha Munedždžida koji dozvoljava glasanje za kafirskog kandidata. Fetva je jasna ko dan.
Sada vas pitam: da li je on kafir?
Bez filozofiranja, bez okolisanja, bez straha od toga šta će drugi misliti o vama. Bujrum!

Također, prenosi se da je šejh Usejmin dozvolio glasanje za SDA, kada su ga daije poslije rata pitali navodeći da SDA (tadašnja) tolerira muslimane, dok njen protivkandidat je neprijateljski nastrojen prema muslimanima. Šejh je dozvolio glasanje za SDA. O ovome su svjedoci nekoliko daija, koji sada nisu sa nama.
Pa se drugo pitanje nameće: Da li je i Usejmin kafir (ako su navodi daija tačni, a s obzirom da je više svjedoka, ne vjerujem da nisu)?

Gore sam postavio fetvu šejha Albanija, koji također dozvoljava u ovoj fetvi glasanje za kršćanskog kandidata?

Da li je i šejh Albani kafir?

Odgovorite, u ime Allaha! Muški! Bez dlake na jeziku!