Reply To: Obavljanje namaza za imamom koji glasa na izborima

#9398
Anonimno
Neaktivan

Brate Halide oni koji stoje na putu uspostave šerijata i ujedinjenja muslimana u Hilafet nisu šejkovi poput diskaša Nedžada ili Zlaje već murdžijska ulema i murdžijske daije koji odvode omladinu u pokornost vladarima mušricima, pa su tako veći problem od ovih neo-haridžija baš kao što ćeš naći izreke mnogih selefa da se više boje murdžija nego haridžija.