Reply To: Obavljanje namaza za imamom koji glasa na izborima

#9385
Anonimno
Neaktivan

Izjasnite se i jedan i drugi sta je osnova kod glasanja i kod glasaca, jeli to iman ili kufr, pa da vidimo dalje.

Tvoje pitanje brate Hodža je neispravno. Nije ispravan način na koji postavljas pitanje. Možeš pitati: Šta je osnova djela glasača na parlamentarnim i predsjedničkim izborima na našim prostorima, a ne šta je osnova glasača. Jer šta ćeš onda reći za ešarije koji su upali u kufr po pitanju Allahovih svojstava? Osnova njihova djela je kufr, ali da li ćeš sada reći: osnova kod njih je da su kafiri osim onih koji su opravdani zbog šubhe i tevila? Ili češ pak reći: Njihovo djelo je kufr ali su oni opravdani zbog tevila i neće se tekfiriti osim nakon uspostavljanja dokaza?

Mislim da ćeš zastupiti ovaj drugi stav jer to je stav koji se prenosi od uleme. Ako zastupiš ovaj drugi stav onda ćeš se vratiti na stav brata Andola a to je da je djelo glasača na parlamentarnim i predsjedničkim izborima na našim prostorima kufr a što se tiče glasača pojedinačno (govorim o glasačima koji su muslimani, a ne o onima koji se samo pripisuju o islamu a nemaju ništa od njega) oni se ne tekfire osim nakon uspostavljanja dokaza i otklanjanja šubhe.

Ukoliko si shvatio iz govora brata Andola da to kod njega nije djelo kufra onda si ga pogrešno shvatio a i brat Andol će se izjasniti.