Reply To: Obavljanje namaza za imamom koji glasa na izborima

#9377
Anonimno
Neaktivan

Prenosi se od Ummu Seleme, radijallahu anham da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Vi se doista sporite kod mene i možda jedan od vas bude mudriji u svom dokazivanju od drugoga, pa mu ja presudim po onome što sam čuo od njega. Pa onaj kome presudim nešto od prava njegovog brata, samo sam mu presudio komad vatre'” Muttefekun alejhi