Reply To: Obavljanje namaza za imamom koji glasa na izborima

#9373
Anonimno
Neaktivan

Andol kaže

:U cilju da dokažeš stav, za kojeg odgovorno tvrdim da je zabludjeli i neoharidžijski, citiraš šejhove Ali Hudajra, Ahmeda Halidija, El-Makdisija, a spominješ i “naše” daije, možeš li mi donijeti jedan jedini citat od ovih šejhova gdje oni kažu da se glasač na parlamentarnim izborima ne pravda ni u kom slučaju, tj. nikakvom šubhom! U stvari, može i pola citata, eto da ti olakšam! A ako ne nađeš, a nećeš naći, onda bih te zamolio da se ne pozivaš na njih, jer mi to pozivanje na njih dođe kao šejk Zlajino pozivanje na šejha Makdisija.

Donijecu inšAllah tvoj govor kao dokaz

Andol kaže:Svi oni koji su glasali za neku politicku partiju i odobravaju rad te parije, od onoga što ona cini od kufra i širka, oni su mimo Allaha uzeli partije i parlamentarce za bogove, pa im oni propisuju zakone, a ovi zadovoljni.

Iman je govor(govor srca i jezika) i dijelo(srca i jezika) a nekad ucenjaci kažu da je iman govor djelo i nijet,a kufr je suprotan imanu
Da bi neciji islam bio ispravan mora imati vjerovanje srcem, govor i djelo ako jedno od tog fali takav nije musliman. Da bi osoba izašla iz islama dovoljno je da ucini veliki kufr ili širk srcem makar mu govor bio ispravan i djela udova, jezikom makar mu djela udova bila ispravna i taj svoj govor neprihvatio srcem i djelima makar mu govor bio ispravan i to djelo srcem ne prihvatio. Tako da je glasanje svjesno(tj znajuci šta se radi u parlamentu od strane taguta) kao što kažeš “širk” u djelima( ponekad je i govorom i ubjedenjem uz samo djelo) pa ako toticni postavi sebi i drugima erbabe nece se gletati u njegovo srce tj njegov nijet niti u njegov govor, pogotovo ne ako dode sa preglupim govorom o postavljanju manje lošeg taguta
i pomaganje muslimana tim djelom(djelom širka). Kad bi osoba došla i rekla ja sam musliman ali ponekad dovim Ebu Bekru radiAllahu anhum takav bi bio mušrik makar rekao moj nijet je pomaganje muslimana i ja dovim da se pomogne muslimanima i da kaže imam tu i tu šubhu poput kišne dove Bilali b el Harsa i nato još doda mnoge druge šubhe ia ko postji razlika jeli upucivanje dove nekome mimo Allaha je sam po sebi djelo širka a glasanje se veže za poznavanje suštine glasanja koji je u prvo mjesto postavljanje taguta na mjeso lažnog zakonodavca a ima tu i drugih kufrijata koji su manji od ovog poput pomaganja u kufru, dobrovoljnog biranja osobe koja ce se zaklinjat na poštivanje taguta, piranje osobe koja ce sjediti na mjestima kdje se cini
najgora djela širka i tagutijeta its.

U ovim dersovima Ebu Tejma govori o imanu i kufru pa se možeš na njih vratit.

http://www.stazomislama.com/component/remository/Audio-materijal/Predavanja/Ebu-Tejma/Poglavlje-o-imanu/?Itemid=189

Ahmed ibn Idris el Maliki:Osnova kufra je kršenje Allahova rububijjeta a biva ili zbog džehla o postojanju Stvoritelja, ili zbog nepoznavanja Njegovih uzvišenih svojstava. Kufr se može uciniti djelom poput bacanja mushafa na smetljište, sedžde kipu, odlaskom u crkve na njihove svecanosti i u njihovoj odjeci.» (Envarul buruk fi envail furuk, 4/258)

…U pogledu samog znacenja tewhda el-hakimijje, onda on spada pod er-rububijje, jer
je Vladar – Allah. Zato bi trebalo biti da je Gospodar – Muttesarif
(Onaj Koji kontroliše stvari), On je Onaj Kome pripada hukm
(sud), tako da to spada pod tewhid er-rububijje u pogledu
vladanja, naredivanja, zabranjivanja i ostvarivanja, dok je, u
pogledu primjenjivanja i djela, rob odgovoran za slijedenje
Allhovog hukma (sada ili presude), i onda je to od tewhida el-
‘ibde (tewhada el-uluhijje) u ovom smislu…Iz ”Pitanja i odgovori šejha ‘Abdullaha el-Gunejmana”