Reply To: Obavljanje namaza za imamom koji glasa na izborima

#9342
Anonimno
Neaktivan

musliman33 post=3800 wrote:
Kada se već pozivaš na selasiniju pogledaj 3 grešku gdije šejh kaže:

Sto se tice onoga ko ispolji neke od jasnih uzroka kufra ili neki od ocitih vidova riddeta,
poput poziva u saucestvovanju zakonodavne vlasti, ili na primjer ispolji svoju podrsku i pomoc
laickim zakonima, ili saučestvuje u njihovom propisivanju i sudu po njima, ili ih hvali, ili se
zaklinje na njihovo postivanje i prijateljevanje sa tagutima koji su ih postavili, takvome nema
kerameta i iza njega se neće klanjati jer se ne svrstava u muvehhide vec u musrike i murtede.

Prvo, @musliman33, trebao si detaljno pro;itati moje psotove, pa potom se osvrnuti na njih.

Drugo, ja se u potpunosti slažem sa govorom šejha Makdisija kojeg si citirao, ali on ne tretira glasače za koje ja smatram da se ne smiju tekfiriti zbog preventivnih faktora tekfira. Ako si dosljedno čitao šejha Makdisija, našao bi ovo:

Uzroci tekfira se na dunjaluku vraćaju na riječi ili djela koja su kufr, ali kod nejasnog stanja, pobrkanosti značenja, postojanje više mogućnosti uz pretpostavku da se radi o neznanju suštine određenih riječi ili djela, mora se razjasniti cilj osobe, i da li je tim svojim postupkom ili riječima ciljala sebeb (uzrok) kufra ili ne. (pogledaj: http://www.putvjernika.com/Islam-i-dawa/greske-u-tekfiru-glasaca.html)

Također bih upozorio braću da po ovom pitanju ne srljaju u propisu tekfira te proglase kafirima one koje nisu proglasili kafirima Allah i Njegov Poslanik. Nije svako ko glasa kafir, iako svak od njih čini djelo kufra.

Šta ćeš ti reći ako čovjek glasa sa ovim nijjetom i kaže: Oba kandidata na izborima su kafiri i ja to znam, ja mrzim kufr i političke stranke, odričem se njih i tekfirim ih, a tekfirim i svakog onog ko glasa za ove stranke podržavajući zlo koje taj kandidat čini od propisivanja zakona i slično, ali ću glasati za kafirskog kandidata A kako bi ga tako pomogao da pobjedi kafirskog kandidata B koji je veće zlo po muslimane, a onda ti kao dokaz spomene da su ashabi u Abesiniji pomoglo Nedžašiju koji je bio kršćanin, kako bi pobjedio svog protiv kandidata koji je obećao da će isporučiti ashabe kurejšijama ili ti navede primjer kada su se ashabi radovali pobjedi bizantinske vojske nad persijskom ili spomenuti slučaj Jusufa kao ministra u vladi egipatskog vladara i slično.

Ili ti navede kao dokaz to što i mi (naše daije) a također i haridžije (Nedžad Balkan i kompanija) svi odreda dozvoljavaju potpisivanje ugovora sa kufr uvjetima, što je tačno u određenim varijantama ( Nedžad uvjetuje da se uz potpisivanje kufr ugovora rječima kaže da se odričeš od toga, koliko je meni poznato, dok naše daije ne smatraju to uvjetom, već pohvalim činom). I ovaj ti onda kaže: Eto i vi dozvoljavate kufr, jer je potpisivanje kufr ugovora također kufr (po njemu), pa što se onda bunite kada mi glasamo sa nijetom da jednog manjeg kafira pomognemo protiv većeg kafira.

Hoćeš li ovog protekfiriti blanko, bez iznošenja dokaza i otklanjanja šubhe?

Ko protekfiri ovaog muslimana, taj zaista nema nikakve veze sa menhedžom naših daija, tj. sa menhedžom ehli sunneta!

hodza1 wrote: Brate Andol, kod tebe mi se ne svidja sto se pozivas po pitanju glasanja i glasaca na Bin Baza, Usejmina i Albanija kad ti zatreba da dokazi budu na tvoju stranu a kad ti pripisem njihove stavove onda se izjasnjavas da nisi na njihovim stavovima po ovim meselama. Ako nisi na njihovim stavovima po ovim meselam realno bi bilo da se ne pozivas na njih.

Hajr, pišeš u žurbi, pa ti neću zamjeriti. Ali, s druge strane, moram reći da je nepravda da mi pripisuješ da se ja po pitanju glasača poyivam na šejhove Albanija, Bin Baza i Usejmina. Ja sam njih navodio kao dokaz učenjaka koji su dozvolili glasanja i koje niko od učenjaka ehli sunneta nije protekfirio. Tako da, ako ti tekfiriš one koji izlaze na izbore, ond aje preče da tekfiriš i ove šejhove, i volio bih da se o ovome izjasniš. Samo, molim te, nemoj početi sa pričom kako su šejhovi dozvolili izbore samo u arapskim zemljama, jer ta priča odavno više ne pije vodu.

Dakle, očekujem da se oglasiš muški i da kažeš: smatram da su pomenuti šejhovi i svi drugi koji su njihovog stava kafiri zbog toga, toga i toga, ili da kažeš: Smatram da pomenuti šejhovi nisu kafiri zbog toga i toga.
Nadam se da me nećeš lišiti odgovora na ovo pitanje, jer je jako bitno za dalju raspravu.