Reply To: Obavljanje namaza za imamom koji glasa na izborima

#9319
Anonimno
Neaktivan

Hodza1 post=3789 wrote:
Nije Islam ono sto su rekli Bin Baz Usejmin, Albani i drugi ucenjaci, nego je Islam ono sto je rekao ALLAH i Njegov Poslanik sallallahu alejhi we sellem, i Bin Baz, Usejmin i Albani nisu dokaz sami po sebi u serijatu, ovo me podseca na slijepo vezivanje za imena i uzimanje sve od njih jer su stekli ugled (ne zelim ovim da umanjim njihovu vrijednost). Znaj Andole od svakoga se uzima i odbacuje osim od Poslanika sallallahu alejhi we sellem.

Neki smatraju da je obaveza pokornost emiru koga ti smatras taguta, kao na primjer Fevzan sto smatra kralja “saudije” sto ga ne slijedis u tom stavu, jer i on je od poznatih.

Ja ne slijedim nikog od pomenutih učenjaka po pitanju glasanja, tako da ovaj tvoj komentar ne ide u prilog tvojim tvrdnjama. Ono što ja želim reći je da NIKO od učenjaka ehli sunneta nije protekfirio ove učenjake zbog toga što su dozvolili glasanje. Hoćeš li sada reći kako su svi učenjaci današnjice pogrešili po ovom pitanju?

Hoću još da se zna, da mi neko ne bi kasnije naturao da ja branim demokrate i kafire, a to je da ja opravdavam glasače i one koji pozivaju na glasanje u slučaju kada kod njih postoji šubha KOJA MOŽE BITI OPRAVDANJE, a ne svaka šubha.
Tako, ne pravdam onoga koji poziva na glasanje za neku partiju jer voli demokratiju, ili je smatra ispravnim putem, slaže se sa demokratskim programom stranke i ne negira njegove kufrove, i slične situacije. U svim ovim slučajevima su oni koji pozivaju glasanju kafiri, kao i oni koji glasaju pod ovakvim slučajevima.

S druge strane, oni koji glasaju i pozivaju glasanju imajući pri sebi neku od šubhi:
– biranje manjeg od dva zla (od dva kandidata izabrati onog ko je manje zlo) misleći da je u tome šerijatska korist i misleći da šerijatski argumenti idu njemu u prilog
– činjenje manje štete radi veće koristi ( i navodi za ovo ono što misli da su šerijatski argumenti, pogrešno ih shvatajući)
– umanjivanje štete, opet na osnovu pogrešno protumačenih šerijatskih tekstova
– pomaganje jednog nevjernika protiv drugog, tako što će se pomoći nevjernik koji je manji zlo da pobjedi na izborima nmevjernika koji je veće zlo po muslimane, opet pogrešnim tumačenjem šerijatskih tekstova

i u ostalim situacijama u kojima se vlasnik šubhe oslanja na šubhe koje su PREVENTIVNI FAKTOR tekfira.

Ja sam rekao da je dozvoljeno klanjati iza hodža koji pozivaju glasanju u Bosni pretpostavljajuću da pripadaju drugoj kategoriji koja se može opravdati. Ako je pak neko siguran da je neki hodža izašao na glasanje jer voli demokratiju, ili je smatra ispravnim putem, slaže se sa demokratskim programom stranke i ne negira njegove kufrove, i slično, onda namaz za takvim hodžom nije ispravan jer on nije musliman.

A Allah je taj koji upućuje na pravi put!