Reply To: Odg: Adabi lijepog odnosa prema djeci

#6282
Anonimno
Gost

i da na kraju spomenem jednu predaju gdje se kaže da je Ibn Abbas, r.a., imao je običaj reći: “Da izdržavam jednu muslimansku porodicu mjesec dana, ili sedmicu, ili onoliko koliko Allah, dž.š., hoće, draže mi je nego da obavim hadždž. A da poklonim tanjir hrane u vrijednosti jednog dirhema svome bratu muslimanu draže mi je nego da udijelim jedan dinar na Allahovom putu (u džihadu).”

Kaze Allah, subhanehu we te’ala, u prijevodu znacenja : “Zar smatrate da je onaj koji hodocasnike vodom napaja i koji vodi brigu o Mesdzd-Haramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svijet vjerue i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom, a Allah nece ukazati na pravi put onima koji sami sebi nepravdu cine.” (Sura Et-Tewba, 19. ajet)

Rekao je Ibn Abbas u komentaru ovog ajeta: “Zaista su mnogobosci govorili: ‘Odrzavanje casnog hrama i napajanje hodocasnika bolje je od onog ko vjeruje i bori se na Allahovu putu’, pa su se udaljili od Kur'ana i Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Pa je Allah, subhanhue we te’ala, odlikovao vjerovanje i borbu na Allahovu putu sa Vjerovjesnikom, sallAllahu alejhi we sellem, nad odrzavanjem casnog hrama od mnogobozaca i napajanja hodocasnika i nisu imali koristi kod Allaha, azze we dzelle, uz pripisivanje druga Njemu.”
Rekao je Uzviseni Allah, u prijevodu znacenja:

“Nisu oni jednaki pred Allahom, a Allah nece ukazati na pravi put onima koji sami sebi nepravdu cine”, tj. oni koji su tvrdili da su oni ti koji odrzavaju dzamije; Allah, azze we dzelle, nazvao ih je onima koji sami sebi nepravdu cine zbog tog sto cine sirk, tj. mnogobostvo. Nece imati nikakve koristi od odrcavanja.

Prenosi Velid bin Muslim od En-Nu'mana bin Besir el-Ensarija da je rekao: “Bio sam kod minbera Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, u grupi njegovih ashaba, pa je rekao jedan od njih: Nije me briga da poslije islama ne radim djelo u ime Allaha, osim da napajam hodocasnike.’ A drugi je rekao: ‘Ne to, vec odrzavanje Mesdzid-Harama’, zatim je drugi rekao: ‘Borba na Allahovom putu je bolja od toga sto ste rekli.’ Izgrdio ih je Omer, sin El-Hattabov, neka je Allah, azze we dzelle, zadovoljan njime i rekao: ‘Ne podizite glasove kod minbera Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, a to je bilo u petak – a ja cu kada klanjam dzumu uci kod Poslanika, aalejhisselama, i pitati ga o tome oko cega ste se razisli.'” To je Omer, radijAllahu anhu, i ucinio pa je Uzviseni Allah, azze we dzelle, objavio:

“Zar smatrate da je onaj koji hodocasnike vodom napaja i koji vodi brigu o Mesdzd-Haramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom, a Allah nece ukazati na pravi put onima koji sami sebi nepravdu cine.” Biljeze ga Muslim u svome Sahihu i Ebu Davud, a ovo je njegov doslovni tekst, i Ibn-Merdevejh i Ibn Ebi-Hatim u svojim tefsirima i Ibn Hibban u svome Sahihu. (Ovo se nalazi u skracenoj -prevedenoj- verziji Ibn Kesira)

U orginalnoj verziji – arapskoj- se nalazi povod ovog ajeta je bio kada je Abbas bio zaraoljen od strane ashaba u bitci Bedr pa je rekao kako su ashabi ucinili hidzru i dzihad, a da su oni napajali hodocasnike vodom i davali im hranu i vodili brigu oko Mesdzd-Haramu. Pa je Allah objavio ajet:

“Zar smatrate da je onaj koji hodocasnike vodom napaja i koji vodi brigu o Mesdzd-Haramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svijet vjerue i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom, a Allah nece ukazati na pravi put onima koji sami sebi nepravdu cine.”

A Abbas je bio tada musliman, ali je krio svoje vjerovanje.

Predaja od koja se u tekstu navodi da je od Ibn Abbasa nije tacna. Jer je kontradiktorna sama po sebi, jer zna se koja nagrada ceka za one koji se budu borili u dzihadu. Nema hadis ili ajeta da upucuje da je bolje davati hranu siromasima od dzihada. Zna se ko je bio Ibn Abbas, pa zar bi on nesto rekao da da nije zaosnovano na Kuranu i hadisu Allahovoga Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem!

Dakle, pa kako da samo hranjenje siromasnih bude bolje od dzihada kada ni hranjenje hadzija nije bolje od dzihada. A zna se da onaj koji udjeli na Allahovom putu -dzihad- da ima nagradu kao onaj koji je u dzihadu.

Molim Allaha da popravi nase stanje i da nam poveca korisno znanje i da radimo po njemu. Amin