Reply To: Odg: cericeva duaa Austriskog taguta

#12491
AvatarAnonimno
Neaktivan

Usame govor je o Jasno stanje a ne u Pomuceno stanje:

Kaže šejh ‘AbdulLatif bin ‘AbdurRahman, rahimehullah, u kontekstu govora o tome kad je tekfīr
ispravan, a kada nije: “A ako se onaj koji tekfiri nekog iz ovog ummeta oslanja u svom tekfiru na
jasan tekst i dokaz iz Allahove Knjige i sunneta Njegovog Vjerovjesnika i vidio je jasan kufr, kao
što je širk Allāhu, ‘ibadet nekom drugog mimo Njemu, izrugivanje Njega Uzvišenog.
Ili Njegovih ajeta, poslanika, poricanje poslanika, mržnju onoga što je Allāh objavio od upute i
istinske vjere ili negaciju svojstava Uzvišenog Allaha i atributa Njegovog veličanstva i sl. –
ispravno je postupio i biće nagrađen, pokoran je Allahu i Njegovom Poslaniku sallallahu alejhi
ve sellem.
…Tekfīr zbog ostavljanja ovih temelja* i zbog nevjerovanja u njih spada u najvece
stubove vjere. To zna svako ko se napojio spoznajom dīni-islāma …”
Ed-Durerus-Senijje, 2/121

Najnoviji članci

Pokuđeno je da onaj koji traži dozvolu za ulazak na pitanje:...

0
Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, pripovijeda: "Otišao sam kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, povodom duga koji je imao moj otac te sam mu...
Enciklopedija zabrana u islamu

Zabranjeno je tražiti vlast

Pratite nas na Facebooku

5,582LikesLikes