Reply To: Odg: cericeva duaa Austriskog taguta

#12494
AvatarAnonimno
Neaktivan

Šejh Muhammed bin Abdul-Vehhab, rahimehullah, odgovara onima koji tvrde da ne znaju stanje
opšte poznatih taguta, kako u užem krugu, tako i na nivou običnog naroda, pa kaže: Ako bi
rekao: “Mi ih nismo vidjeli da su to uradili!” Kažemo im: A je l’ također nisi vidio da su faraon i
Haman učinili kufr, niti si vidio Ehu Džehla, niti Ebu Leheba? Niti si vidio zulum Hadždžadža,
niti si vidio one koji su tukli imama Ahmeda? A to sve svjedočiš!?”
Pa ako kaže: “To je mutewatir.”
Kažemo da je njihov (od tih taguta) kufr i tvrdnja rububijjeta mutewatir kod posebnih i običnog
naroda, muškaraca i žena. I oni sada bivaju obožavani i pozivaju ljude u to.” (Istorija Nedžda,
str. 420,)
Kaže šejh Muhammed, rahimehullah:
“Pošto ste to saznali, (znajte) da su ti taguti u koje ljudi vjeruju, od stanovnika Hardža i drugih,
poznati po tome i kod posebnih (užem krugu) i običnih (uopšteno poznati) i da oni to traže i to
ljudima naređuju. Svi oni su kafiri, otpadnici od islama.
A ko se raspravlja u njihovu korist, ili poriče onima koji ih tekfire, ili tvrdi da to njihovo djelo, iako
je neispravno, ne izvodi ih u kufr – najmanje (stanje) ovog raspravljača je da je fasik, čiji se
rukopis ne prihvata, niti svjedočenje, niti se klanja iza njega.
Naprotiv, nije ispravan dini islam osim odricanjem od njih i njihovim tekfirom, kao što je rekao
Allah Uzvišeni:
“Pa ko učini kufr u taguta, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu…“ (prijevod
značenja El-Beqare – 256).
Ed-Durer… 10/53
1

Najnoviji članci

Zabranjeno je tražiti vlast

0
Ebu Musa el-Eš'ari, radijallahu anhu, pripovijeda da je jednom prilikom, zajedno s još dvojicom svojih saplemenika, ušao kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedan...

Pratite nas na Facebooku

5,581LikesLikes