Reply To: Odg: Da li je dozvoljeno glasati za muftiju!?

Nova naslovna forums ISLAM Islamsko vjerovanje – akida Da li je dozvoljeno glasati za muftiju!? Reply To: Odg: Da li je dozvoljeno glasati za muftiju!?

#8150
Avatar
Anonimno

Subhan'Allah a bunese kad sljedbenici Ahmeda Gulama postave običnog insana na mjesto Allahovog poslanika i kažu da je to jasan kufr
oko čega se složio umet pa čak su se našli i ovi iz tkz IZ da ih protekfire a kada se običnom insanu “da” pravo tešri’ a(donošenje zakona) i bude postavljen na mjesto lažnog zakonodavca koji prihvata i sudi po tagutskom zakonu onda je to pitanje idždihada a ekstremisti su oni koji tekfire taguta suda i propisivanja i one koji su to ohalalili.

Novo na sajtu

sabr, sabur

Pronalaženje ravnoteže u vjeri

El-Hakim prenosi, sa autentičnim lancem prenosioca, da je resulullah, sallAllahu alejhi ve sellem, putovao sa svojim drugovima, kada je ptica zalepršala sa krilima iznad...