Reply To: Odg: Da li je dozvoljeno raditi kao policajac?

#6935
Anonimno
Gost

Ova dozvolu učenjaci uslovljavaju ispunjenjem sljedećih šartova:
– da je sam posao koji se radi dozvoljen u Islamu
– da se tim radom ne pomažu kjafiri u nečemu što je šteta za muslimane
– da u tome ne bude prilježenosti i prijateljovanja sa kjafirima
– da se tim radom postiže stvarna korist za Islam i muslimane, a ne da u tom poslu bude samo lična korist pojedinca.

Treće stanje: da nije prinuđen niti ima jaku potrebu niti je u tom poslu korist za Islam i muslimane. U ovom slučaju nije dozovljeno muslimanu raditi u institucijama i službama kjafirske države. Jer taj posao u ovim okolnostima predstavlja naklonost prema kjafirima, prijateljovanje sa njima, poniznost, pokornost i stajanje na njihovoj strani, a Uzvišeni to zabranjuje: “I ne držite stranu onih koji nepravedno postupaju, pa da vas vatra prži” (prijevod značenja sure Hud 113), i ne dozvoljava muslimanu da bude pod vlašću kjafira: “A Allah neće dati priliku nevjernicima nad vjernicima” (En-Nisa’ 141).

odgovorio: mr.Zijad Ljakić

Zijda Ljakic je naveo da ucenjaci su naveli sartove

– da je sam posao koji se radi dozvoljen u Islamu
– da se tim radom ne pomažu kjafiri u nečemu što je šteta za muslimane
– da u tome ne bude prilježenosti i prijateljovanja sa kjafirima
– da se tim radom postiže stvarna korist za Islam i muslimane, a ne da u tom poslu bude samo lična korist pojedinca.

Da bi covjek mogao raditi u policiji mora da ispuni sva cetri uvijeta koje je ulema navela.

Moje pitanje je kako da covjek radi u policiji a da ne uradi nijedan od ovih sartova koje su ucenjaci naveli. Jer ako se sartovi/ uvijet (svi) ne mogu ispuniti takvoj osobi nije dozvoljeno raditi takav posao, i sam Zijad Ljakic to navodi na kraju.