Reply To: Odg: Da li je dozvoljeno raditi kao policajac?

#6953
Anonimno
Neaktivan

Redzulun wrote: Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: „Nekada će čovjek svojom vanjštinom pripadati nevjernicima ali je u svojoj nutrini vjernik, kao što je bio slučaj s vjernikom iz porodice faraonove, koji je rekao: »Zar da ubijete čovjeka zato što govori: ’Gospodar moj je Allah!’ – onoga koji vam je donio jasne dokaze od Gospodara vašeg? Ako je lažov, njegova laž će njemu nauditi, a ako govori istinu, onda će vas stići barem nešto od onoga čime vam on prijeti, jer Allah neće ukazati na pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže.“ (el-Mu'min, 28.)“ (el-Dževab el-Sahih, 2/205.)

I ovo je tebi dokaz da je dozvoljeno čovjeku učiniti kufr i širk i ući u tagutsku zulumćarsku policiju!!! La hawle we la quwwete illa billah!!
Govor učenjaka o prikrivanjuu vjere u vremenima teških iskušenje i prisile koristiš kao dokaz da je dozvoljeno ući u tagutsku policiju i štiti taguta, a Allah nam je naredio borbu protiv njega, nakon njegova negiranja!!! La hawle we la quwwete illa billah!

Ovaj hadis nema samo jednu istinu. Imeno ovde je odgovor od Sheikh Haitham Tamim koji je jedan od ucenika sejha Albanija

Zašto spominješ da je učenik šejha Albanija? Postoji samo jedan odgovor: želiš da dobiješ na jačini dokaza! I Ali el Halebi iz Jordana kaže da je učenik šejha Albanija, ali uporkos tome, jedan je od predvodnika sekte murdžija, a o njegovoj zabludi su fetvu izdali mnogi učenjaci ehli sunneta (mislim da je i Stalna komisija za fetve izdala fetvu o zabludama dotičnog Halebija).

Dakle, ako je neko nečiji učenik, ne znači da je na stavovima svog učitelja, niti da je na istini. I Selman el-Awde je učenik šejha Eš-Šuajbija, a mnogi njegovi stavovi su sušta suprotnost od stavova šejha Eš-Šuajbija!

Interesantno je da je osobina prljave sekte medhalijevaca ta da prvo iznesu “dokaze” koji nemaju veze sa materijom koja se komenira ili dokazuje, apotom se uhvate za imena učenjaka, i pritom bezmalo manipulišu i čak lažu!

Pokoravanje vođi obaveza je u svemu što nije grijeh prema Allahu. Ukoliko naredi grijeh, u tome mu se ne pokorava, ali neće mu se suprotstavljati u ostalim pitanjima. U onome što je grijeh neće mu se pokoravati, dok mu se u drugim pitanjima prisega neće umanjiti zbog ove i neće mu se suprotstavljati sve dok je u islamu.

Tačno, a onda su prljave medhalije i murdžije došle i počele govoriti ummetu da je Gadafi musliman, te da je Karzai također musliman, a i Kadirov isto, i tako redom!! Hadise o pokornosti vođi koji je musliman su iskoristili kako bi dokazali pokornost tagutu, a obaveza je muslimanima svrgnuti taguta i uspostaviti šerijat!

O vi medhalijevci i murdžije, kako će muslimani uspostaviti Šerijat ako je njima obaveza pokoriti se tagutskom vladaru, koji je sebe učinio bogom ljudima, te im propisuje ono što je Allah zabranio, a zabranjuje ono što im je Allah dozvolio!? Savjetovanjem??? Mislite da će muslimani Sirije rješiti problem ako savjetuju alevijskog psa Asada? Pa gdje vi živite? Zar ne vidite dalje od tagutskih dolara i rijala!!!

Poznato je danas da mnoge grlate murdžije pozivaju u pokornost vladarima čak i u momentima kada se narod pobunio i kada je svrgavanje taguta bilo jako izgledno!

Žalosno je, zaista je žalosno vidjeti čovjeka kako u detalje slijedi sunnet sve dok ne dođe u pitanju propis taguta! Čim pitanje dođe o dunjalučkim gospodarima, vidiš ih kako brane tagute od straha, kukavičluka ili pak dunjaluka koji im pristiže od istitih tih taguta!

Obaveza je strpjeti se na tome jer je u tome korist za muslimane, dok je u suprotstavljanju njima šteta za muslimane veća od pokoravanja njima, pa makar se pri njima nalazili i grijesi koji ih ne izvode iz islama. Ovo je velike pravilo u islamu.

A onda ste tagute proglasili muslimanima i potom obavezali muslimane na pokornosti njima! Nama je poznata priča onih koji u ovom vaktu, kada ummet krvari od izdaje taguta i murteda, da se u ovom vaktu konstantno i žestoko potencira pokornost vladarima!

Tako onaj koji želi da savjetuje vladara treba da mu uputi savjet direktno, ili usmeno, ili pismeno, ili da oporuči nekoga ko će ga nazvati i prenijeti savjet, a ukoliko to ne bude u stanju, onda će imati opravdanje. Međutim, ako u društvu, na sijelu, ili na minberu, ili slušajući predavanje s kasete, psuje vladare, spominje njihove manjkavosti, to nije savjetovanje, nego zavjera protiv vladara. Savjetovanje vladara sadrži upućivanje dove za njihovo dobro, prikrivanje njihovih manjkavosti i neširenje među ljudima, obavljanje poslova koje oni narede službenicima i za koje su oni dali obećanje vladarima da će ih izvršavati.

Klasična medhalijevska propaganda! Vidimo koliko su vaše medhalije uspjele da “nasamo” nasavjetuju vladare! Nakon njihovih savjeta, arapski taguti su postali još objesniji i monstruozniji prema muslimanima.