Reply To: Odg: Da li je dozvoljeno raditi kao policajac?

#6965
Anonimno
Neaktivan

RPG wrote:

O TEKSTU I NAČINU POLAGANJA ZAKLETVE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 2.

Tekst zakletve glasi:
”Svečano izjavljujem da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona Federacije Bosne i Hercegovine, da ću dužnost i obaveze policijskog službenika vršiti savjesno i odgovorno, da ću svim svojim snagama štititi prava, slobode i sigurnost svih građana i da ću poslove i zadatke policijskog službenika odgovorno izvršavati i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost moj život”.

Ako čovjek bez prisile izgovori ovu zakletvu, postaje kafir, jer je zakletva o poštivanju tagutskog suda i ustava kufr koji izvodi iz vjere. A poznato je da je kufr dozvoljeno izgovoriti ili uraditi jedino u prisili!

Prema tome, ovdje prestaje svaka priča o ulasku muslimana u BiH policiju! Ko želi istinu, on će je prihvatiti, ko želi da filozofira, on će filozofirati, a “mudri” će “mudrovati”, a svi oholnici će nastaviti da se ohole dok Allah ne spusti svoju odredbu!

A od Allaha je uputa![/b]

Redzulun šta ti ovdje nije jasno?