Reply To: Odg: Da li je dozvoljeno raditi kao policajac?

#6949
Anonimno
Neaktivan

Bismillah, elhamdulillah…

Jaseer 2012,
Halali mi na mogućim grubim izjavama, koje ti se neće možda svidjeti, ali prateći tvoje postove na ovom forumu polahko zaključujem ono što ću, Allahom pomoći, izraziti ispod. U ovim izjavama se mogu naći ne samo ti, već mnogi drugi…

Jaseer 2012 post=1084 wrote:
Brate RPG fetva koju si postavio govori o tome da je obaveza da čovjek zanegira taguta i kloni ga se kao i to da ne pomaže ga što je svakako istina. Istina je da je svaki vid zakonodavstva mimo Šerijata batil i nevažeći i da nije dozvoljeno suditi bilo kojim zakonom osim onim što je Allah azze ve džell objavio u Časnom Kur'anu i sunnetu Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem.
Ako neko smatra da je dozvoljeno suditi nekim drugim zakonom mimo Šerijata ili da Šerijat nije za ovo savremeno doba ili da je drugi zakon ravan Šerijatu takav čovjek izlazi iz vjere i postaje odmetnik – murted….

Ti riječima potvrđuješ tewhid, ali potom kažeš

Međutim naša realnost ovdje u BiH je takva da…

Svjedočiš tewhid, a potom ga rječima indirektno dovodiš u pitanje. Ako je nešto dio faktora koji ruši tewhid, onda nema “međutim” nakon njega, osim u prisli.

Recimo da se ja složim sa stavom da nije muslimanu dozvoljeno raditi kao policajac u policijskim strukturama BiH a imamo veliku potrebu sa tim pa onda da se muslimani povuku iz vojske BiH i da se svi naši “predstavnici u zajedničkim institucijama” povuku slijedeći stav da to nije dozvoljeno… šta nam se nudi kao alternativa???

Slijeđenje Sunneta poslanika sallallahu alejhi we sellem!! Muslimani u Mekki su bili maltretirani, torturisani, ubijani, imovina im je otimana, i u tom momentu dolazi ponuda od strane kurejšijskih velikana Poslaniku da jedne godine bude Šerijata u Mekki a da druge godine bude po njihovom! I šta je Poslanik uradio!? Da li je “mudrovao” i rekao: Ubijaju mi sljedbenike, muslimane, otimaju im imetak, iscrpljuju nas glađu (tri godine izolacije), a sada mi se ukazala prilika da jedne godine bude čak Šerijat. Ako prihvatim, patnje muslimana će prestati, a plus će jedne godine biti Šerijata, a ja ću za tu godinu kada vlada Šerijat vršiti dawu ljudima, i na kraju će svi prihvatiti islam! Ako i ne prihvate, bar ću otkloniti patnje od muslimana!!!!

Da li je ovo rekao Poslanik i prihvatio ponudi ili je odbio!!??? Odgovor ti je poznat, pa kuda se onda odmećeš!! I ti i svi ostali filozofi koji kada im se kazuju Allahovi propisi prihvate propis jezikom,a onda izgovore ono famozno “MEĐUTIM”. Koliko je samo ljudi odvelo u zabludu to međutim, a mnoge izvelo i iz vjere!!!

Ako bi to uradili a kamo sreće da je to moguće…šta mislite šta bi uradili naši neprijatelji Srbi i Hrvati kao i oni pokvareni ateisti i komunisti koji mrze islam i muslimane više nego li Srbi i Hrvati koji bi tada jedini ostali na vlasti???Nek’ svako pokuša zamisliti taj scenarij sebi u glavi!!!

Otkad su to muslimani počeli da se bave gatanjem?? Ti tvrdiš nešto da će se kategorički dogoditi u budućnosti!!! Uzmi siru Poslanika u ruke, Jaseere, pa ćeš vidjeti da su Poslanik i ashabi bili u 100 puta goroj situaciji od nas, pa nisu pribjegli radu u tagutskim institucijama ili sličnom. Jel ti to želiš biti sljedbenik sunneta a nemati nikakvih problema? Onda moraš biti murdžija, ili ne dao Allah medhalijevac i slični i kombinovati dugu bradu sa policijskom uniformom taguta!

Moje mišljenje je da bi to bilo kolektivno samoubistvo i nestanak muslimana i Islama sa prostora Bosne i Hercegovine…..(ovdje nije riječ o Sandžaku, Austriji, Njemačkoj, Crnoj Gori ili nekoj drugoj zemlji)

Ne prihvatamo gatanje!!! Muslimani su bili u mnogo goroj poziciji od one koju ti predviđaš, pa nisu nestali. Gdje je tvoje lijepo mišljenje o Allahu, a Allah je rekao:
Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike” (An-Nisa’, 141)

Vi kao da želite da nam kažete da ćemo nestati ako ne budemo radili kufrove, a Allah kaže suprotno!

Znači ja smatram da je u ovakvim uslovima u kojima se nalaze muslimani u Bosni i Hercegovina, okruženi kafirima sa svih strana te sa velikom kafirskom populacijom u samoj državi, muslimanu dozvoljeno da radi u policijskim agencijama pod uslovom da ne čini ništa od djela koja su islamom zabranjena i da smatra da je jedini ispravan sistem, sistem Uzvišenog Allaha azze ve džell.

Drugi dio rečenice negira prvi!! Pročitaj još jednom sam, pa budu iskren sa sobom. Kako jemoguće da čovjek štiti taguta, održava tagutski sistem, sprovodi tagutski zakon, a da u isto vrijeme bude na pravom putu! Rješite nam ovu “misteriju”, Allah vas prosvjetlio!

Svi oni koji se ne slažu sa mojim stavom neka odgovore na gore spomenuto pitanje koje ću opet ponoviti:
Ako se muslimani u BiH povuku iz svih državnih institucija šta ćemo i kako dalje i šta nude kao alternativa (ne teoretisanje nego kao praktični primjer šta uraditi) ?

Alternativa je, kao što rekoh, u slijeđenju sunneta.
A ti razmisli, Jaseere, razmisli koliko ima židova u svijetu, pa ipak su dunjalučki gospodari svijeta i drže ummet pod čizmom. Oni nemaju svoje političke partije u svijetu kojima ostvaruju svoje ciljeve, niti se guraju u tagutsku vojski i policiju (ne kažem da ih uopšte nema) ali političke partiije i policije svijeta se takmiče ko će prije udovoljiti židovima. Čak židovi imaju mnogo veća prava u BiH od bh. muslimana

Sigurno je da postoji način da muslimani ostvare svoja prava, a da to ne bude činjenjem kufra glasanja ili ulasaka u tagutsku policiju ili vojsku!

Na kraju, čak i kada bi bilo dozvoljeno ući u tagutsku policiju pod izgovorom činjenja dobra muslimanim i otklanjanje štete, ovaj ulazak postaje haram zakletvom koja se mora izgovoriti prilikom pristupanja tagutskoj službi:

O TEKSTU I NAČINU POLAGANJA ZAKLETVE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 2.

Tekst zakletve glasi:
”Svečano izjavljujem da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona Federacije Bosne i Hercegovine, da ću dužnost i obaveze policijskog službenika vršiti savjesno i odgovorno, da ću svim svojim snagama štititi prava, slobode i sigurnost svih građana i da ću poslove i zadatke policijskog službenika odgovorno izvršavati i u slučajevima kada izvršavanje tih poslova i zadataka dovodi u opasnost moj život”.

Ako čovjek bez prisile izgovori ovu zakletvu, postaje kafir, jer je zakletva o poštivanju tagutskog suda i ustava kufr koji izvodi iz vjere. A poznato je da je kufr dozvoljeno izgovoriti ili uraditi jedino u prisili!

Prema tome, ovdje prestaje svaka priča o ulasku muslimana u BiH policiju! Ko želi istinu, on će je prihvatiti, ko želi da filozofira, on će filozofirati, a “mudri” će “mudrovati”, a svi oholnici će nastaviti da se ohole dok Allah ne spusti svoju odredbu!

A od Allaha je uputa!