Reply To: Odg: Da li je Tesbih novotarija?

#6097
Anonimno
Neaktivan

Muamer post=237 wrote:
Znaci ubjedjen sam da su samoubilacke akcije haram. Druga stvar je da ne podrzavam Al Kaidu jer ne podrzavama nijedan pokret koji se sluzi takozvanim Sehidskim akcijama. Do kasno nisam podrzavao ni Hamas sve dok nije usao u savez sa Fatahom. Drzim se Saudijske Uleme koja jasno osudjuje moderni Haridzizam. Isto tako volim Imama Ahmeda rahimehulahi alejh i Sejhul Islama Ibn Tejmiju rahimehullah. Mislim da se oni nikada ne bi slozili sa Al Kaidom.
.

Spomenuo je Anver Al Avlaki da je Ibn al Athir, u al-Kamel, spominje incidenat koji se dogodio tokom opsade Acre od strane Salahudina. Nažalost, on to spominje usputno bez komentara.

Spominje da je Salahudinu bilo potrebno ljudstvo te je zatražio brod da transportuje neke od svojih vojnika iu Bejruta. Ovo je bio ogroman brod koji je nosio 700 vojnika i bila je Allahova odluka da vjetar stane i muslimani se nađu okruženi sa flotom od 40 jedrilica. I pored toga, muslimani su se branili protiv nadmocne sile. Uspjeli su da ubiju mnoge Ričardove ljude, ali neprijateljev napad je bio žestok. Vođa Jakub rahimehullah nije htio da ih uzmu kao zarobljenike i nije htio da njihova oprema padne u ruke neprijatelja. Stoga se on spustio do dna broda te probio rupu u njemu i svi su se utopili. Muslimanska snaga jaka 700 vojnika utopila se u more.

Prema pogledima koje imaju oni koji su protiv šehidskih operacija, ova operacija je očito samoubistvo, jer ne da su muslimani sami sebe ubili, već čak ni neprijatelju nisu nikakvu štetu nanijeli čineći isto. Sve što je postignuto stime je to da su muslimani izbjegli zarobljavanje i spriječili neprijatelja od toga da se okoristi njihovom opremom. Također trebam napomenuti da je smrt bila daleko od sigurne da su pali u ruke Ričarda jer kako događaji toga vremena jasno pokazuju mnogo muslimana je bilo zarobljeno, posebno vojnika, živi su držani od krstaša za rad ucjenjivanja i radne snage.

Ibn Šadad, Šafijski pravnik, u al-Nawader al-Sultanija također spominje ovaj incident. Ali završava sa sljedećim:

„Ljudi su bili vrlo potišteni i Sultan je primio vijesti i smatrao je da se treba računati kao čin na Allahovom Putu i bio je strpljiv sa Allahovim testiranjima a Allah nedozvoljava da propadne trud dobročinitelja.“

Ovaj zaključni komentar od Ibn Šadada reflektuje njegov pogled u vezi onoga što je Jakub, vođa muslimanske snage učinio. O njemu on kaže: „Bio je dobar čovjek, hrabar, i stručnjak u ratovanju.“ Kao što sam gore citirao on kaže Allah nedozvoljava da propadne trud dobročinitelja.

Salahudin ih je računao kao šehide na Allahovom Putu. Možete reći da on nije bio učenjak. Istina, ali je bio Sultan muslimana koji je razumio stvarnost rata, djelovao odgovorno, i bio čovjek na kojeg je po njegovim biografijama sudeći jako puno uticao al Qai al Fadhil, veliki učenjak njegovog vremena, i on ne bi poduzimao ni jednu odluku prije nego li se ne bi sa njime posavjetovao.
Kaže Anver Al Avlaki rahimehullah:Braćo i sestre, slagali se vi ili ne slagali sa šehidskim akcijama ostavimo naše razlike postrani, i podržimo našu muslimansku braću koji su na prvim linijama. Isto kao što se mi ne slažemo po mnogim drugim pitanjima, ne bi smjeli dopustiti da naša neslaganja stanu na put našoj solidarnosti pred našim protivnicima.

Do kasno nisam podrzavao ni Hamas sve dok nije usao u savez sa Fatahom. Drzim se Saudijske Uleme koja jasno osudjuje moderni Haridzizam. Isto tako volim Imama Ahmeda rahimehulahi alejh i Sejhul Islama Ibn Tejmiju rahimehullah. Mislim da se oni nikada ne bi slozili sa Al Kaidom.

Hamas se jasno opredjelio za demokratiju i cak su ubili Scheicha Abu An-Nur Al-Maqdisi rahimehullah zato sto je pozivao u uspostavljanje serijata u Palestini, a Šejhul-islam Ibn Tejmijje je rekao: ”A opšte je poznato u vjeri muslimana i idžmā'om (konsenzusom) svih muslimana da ko god slijedi drugi šerī'at, mimo šerī'ata Allāhovog Poslanika, sallallāhu ‘alejhi ve sellem, da je on onda uznevjerovao u nešto od Knjige. On je kāfir i to je poput kufra onoga koji vjeruje u jedan dio Knjige, a ne vjeruje u drugi dio Knjige.” Medžmū'ul-fetāwa, 28. tom, 524. str. Pa kako si spojo izmedu ljubavi prema pomagacima tevhida i serijata i sljedbenicima laickih zakona.