Reply To: Odg: Da li se opravdava džehlom (neznanjem) u pitanjima akide?

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Da li se opravdava džehlom (neznanjem) u pitanjima akide? Reply To: Odg: Da li se opravdava džehlom (neznanjem) u pitanjima akide?

#13751
AvatarAnonimno
Neaktivan

Šejh Abdullah b. Abdurahman Ebu Battin, rahimehullah, kaže:
Nema opravdanja za neznanje u osnovama tevhida ili objave i slično tome, nakon što je
Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, poslan i nakon što su dostavljeni Allahovi dokazi i jasne
upute. Makar ne razumio onaj do koga dođu. Allahov dokaz protiv Njegovih robova postoji time
što je dostavljen, a ne što bi trebao biti shvaćen. Tako da je dostava dokaza nešto a njihovo
shvatanje nešto drugo.
Zbog toga Allah nije prihvatio opravdanje nevjernika radi njihovog ne shvatanja nakon što su do
njih doprli Allahovi dokazi i jasne upute. Durer sennije, 10/359–360

Šejh Sulejman b. Sahman, rahimehullahu teala, kaže:
Onaj do koga dopre Muhammedovo, sallallahu alejhi ve selleme, poslanstvo i do koga dopre
Kur'an protiv njega je dokaz iznešen. Allah Subhanehu ve Te'ala kaže:
“… da njime vas i one do kojih on dopre opominjem.” (prevod značenja sure El An'am, 19)
“o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi
nikakva opravdanja pred Allahom imali.” (prevod značenja sure En Nisa, 165)
Što znači da niko neće imati opravdanje zbog nevjerovanja u Allaha, Njegove meleke, knjige,
poslanike i Sudnji dan. Dakle, niko neće imati opravdanje nakon toga radi neznanja. Allah
Subhanehu ve Te'ala je obavijestio o neznanju mnogih kafira iako je direktno ukazao na njihov
kufr. Kršćane je okarakterisao neznalicama a musliman ne sumnja u njihov kufr. Mi tvrdimo da
su danas veliki broj jevreja i kršćana slijepi sljedbenici, a ubijeđeni smo u njihov kufr i kufr onoga
ko sumnja u njihov kufr.
Kešfu šubhetejn, str. 91 – 94

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,600LikesLikes