Reply To: Odg: Da li ste znali o gusulu?

#6904
Anonimno
Gost

Abu Muhamed post=1080 wrote: Selam alaikum.

Iinteresuje me koji su dokazi za sljedece tvrdnje:
1. Učiti Kur’an, osim istiaze (euzubille, dova i zikrova);
2. Ulaziti u džamiju, osim onom ko je prinuđen da kroz nju samo prođe;
3. Klanjati;
4. Direktno dodirivati Mushaf.

Koliko god da trazim na ovoj tematiki ispadne mi da su ovi dokazi za ove gore navedene tvrdnje slabi ( Dhaif)
A Allah swt najbolje zna, Allahu alim.
Ako iko moze da pojasni malo bolje :barek:

Selam od brata.

We alejkumsselam

ŠTA JE DŽUNUP OSOBI ZABRANJENO?

Učiti Kur’an, osim istiaze (euzubillahimine i slino). Od Alije, radijAllahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, nam je učio Kur’an u svakoj situaciji, osim kada je bio džunup.“ (Prenosi Et-Tirmizi)

Ulaziti u džamiju, osim onom ko je prinuđen da kroz nju samo prođe, jer u riječima Uzvišenog stoji:”… i kada ste džunupi-osim ako ste u prolazu.” (Prijevod značenja, En-Nisa, 43.)

Klanjati, bez obzira da li se radi o farzu ili nafili, jer u riječima Uzvišenog (u prijevodu značenja) stoji: ”…pijani nikako namaz ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate, i kada ste džunupi – osim ako ste u prolazu, sve dok se ne okupate.” (En-Nisa, 43)

Direktno dodirivati Mushaf, jer Uzvišeni kaže: “On je, zaista, Kur’an plemeniti u Knjizi brižljivo čuvanoj – dodirnut ga smiju samo oni koji su čisti.“ (El-Vakia’,77.-79)

Što neki komentatori kažu da se odnosi na iste od džunupluka i drugih nečistoća a Kur’an se ovdje spominje u značenju Mushafa. Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne dodiruj Kur’an, osim ako si čist.“ Šejh Usejmin navodi ovaj hadis kao dokaz uopštenoj zabrani dodirivanja mushafa kada je čovjek džunup i kada je bez abdesta.

Pogledaj knjigu Namaz u islamu na strani 52-54, u procitaj fus note. Ovaj dio sam uzela iz knjige ”Namaz u islamu”

Ako nemas knjigu evo link
http://www.putvjernika.com/Downloads/Islamske-knjige/Namaz-u-islamu.html

A zatim postoji fetva na arapskom jeziku
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Id=17908&Option=FatwaId