Reply To: Odg: "Digitalni MAGARAC"

#7144
Anonimno
Neaktivan

Iako je ovo samo prijevod značenja Kur'ana (što znači da prevodioc ima slobodu prevoda..) ja sam čuo od braće koji dobro barataju tematikom da je prevod Mlive mnogo bolji; evo par primjera gdje možeš vidjeti kako Korkut pravi devijacije koje se tiču akide…

32:4

Korkut
Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; vi, osim Njega, ni zaštitinika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?

Mlivo
Allah je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest dana, zatim se postavio na Arš. Nemate vi mimo Njega nikakva zaštitnika, niti posrednika. Pa zar se nećete poučiti?

2:256
Korkut
U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti – pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha – drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. – A Allah sve čuje i zna.
Mlivo
Nema prisiljavanja u vjeru! Doista se jasno razlikuje ispravnost od zablude! Pa ko zaniječe taguta, a povjeruje u Allaha, tad se doista uhvatio za hvatište najčvršće, kojem nema kidanja. A Allah je Onaj koji čuje, Znalac.