Reply To: Odg: "Digitalni MAGARAC"

#6566
Anonimno
Neaktivan

Sad ću ukratko pokušati objasniti gdje Imran griješi po pitanju Dedžala.
Oni tvrde da je Dedžal izašao za vrijeme života Resula sallallahu alejhi ve selem.Ali da nije u našoj prostorno-vremenskoj dimenziji tj da vlada u onim danima koji nisu naši dani,pa se zbog toga javno ne vidi,ali da će se pojaviti javno onih zadnjih 37 dana,pred kraj njegovog boravka.
Ovo je svakako pogrešno.Jer Dedžal čim bude pušten,odmah će postati “javan” i a dokaz za to je sljedeći hadis.

“Nevva ibn Seman, r.a., veli: “Jedno jutro Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve selem, govorio je o Dedžalu. Spuštao je i dizao svoj glas o njemu, (pridajući tome važnost) tako da smo zamišljali da je Dedžal u palmoviku nedaleko od Medine. Pošto smo prišli kod njega, on primijeti na nama to, pa reče: “Šta je vama?” Mi rekosmo: ‘Allahov Poslaniče, ti si govorio o Dedžalu jutros, pa si dizao i spuštao glas, tako da smo pomislili da je on negdje nedaleko od Medine.’
Poslanik, salallahu salallahu alejhi ve selem reče: ‘Od drugog se ja bojim za vas. Ako on izađe, a ja budem među vama, je ču vas od njega zaštititi, a ako mene ne bude medu vama, onda je svaki čovjek sam sebi branitelj, a Allah je zastupnik moj i svakog muslimana. Dedžal je mladić kudrave kose, njegovo oko je prazno i mrtvo (slijep je u jedno oko). Kao da ga je upoređujem s Abdul-Uzzom, sinom Katanovim (Uzza je bio kurejšiski idol, ženski idol). Ko ga od vas dočeka, neka prouči početne ajete sure “Kehfa.” On će izaći na put između Šama i Iraka, pa ce odvračati desno i lijevo (od Pravog puta). O Allahovi robovi, budite čvrsti!’
Mi tada rekosmo: ‘Allahov Poslaniče, a koliko ce on boraviti na Zemlji?’
Poslanik reče: ‘Četrdeset dana! Jedan dan će biti kao godina, jedan kao mjesec, jedan kao sedmica, a ostali dani ce biti dani obični, vaši.’

Evo pogledajte u hadisu,da Resul kaže da će Dedžal kada bude pušten na put između Šama i Iraka,tek tada početi vladavinu od 40 dana.Da to neče početi prije i da to puštanje među ljude neče biti samo poslijednjih 37 dana,nego svih 40,bez obzira koliko oni zaista trajali.

Druga greška je gdje Imran konstatira da je Dedžal bio zatočen u Britaniji.Zašto nema nikakvih dokaza,pa makar koristio alegoriju.Dokaz za to je poznati hadis Fatime bint Kajs koja prenosi da Resulullah sallAllahu alejhi we sellem o Dedždžalu kaže: Nije li on u moru Šama ili Jemena, ne nego je u pravcu istoka, on je u pravcu istoka (i pokaza rukom prema istoku).”

Ova dva hadisa su dovoljna da obore njegovu cijelu teoriju.Tj da Dedžal nije pušten več hiljadu i više godina i da Dedžal nije sistem.A to takođe nije moguče jer je “sistem” uveliko ušao i u Mekku i u Medinu.

Sljedeći hadis je dio iz prvog hadisa kojeg sam citirao.“Poslaniče, a kako će se brzo kretati po zemlji?’
Poslanik salallahu alejhi ve selem reče: ‘Kao kiša koju vjetar tjera.”
Danas je svaki avion brži od kiše koju vjetar tjera,iako je ovdje Poslanik možda dao primjer za nešto vrlo brzo.

Sljedeći hadis je dokaz da Dedžalove rijeke,rijeka vode i vatre nisu metafora za njegov džennet i džehenem u smislu da je današnji dunjalučki džennet,ustvari na kraju džehenem i obrnutno,što u praksi i često i jeste,ali ovdje Poslanik nije mislio na to.I ovo je okosnica njihove tvrdnje da je on i sistem ili bar da on ima sistem.

Za dokaz uzimaju ovaj hadis kojeg metaforično tumače iako je ovaj hadis,upravo protiv te tvrdnje.
“Prenosi Huzejfe bin Jeman r.a. da je Posalnik salAllahu alejhi ve selem rekao: ‘Ja bolje znam Dedžala o njega samog, šta će on moči učiniti: imat će dvije rijeke, koje ce teči. Jedna će naoko biti bijela, a druga kao rasplamsala vatra. Ko od vas dočeka to vrijeme,neka dođe do one koja je kao vatra i neka zažmiri i zagnjuri glavu u nju i neka se iz nje napije vode, jer je to hladna voda.’ (Muslim)

Ovdje Resul jasno upučuje šta da se radi,tj da stavi glavu u nju.Ali ima još jedan jasniji dokaz da su to zaista prave rijeke.

Prenosi Ebu Se’id El-Hudari, da je Poslanik salAllahu alejhi ve selem rekao: “Krenut će mladic da susretne Dedžala, pa će ga zaustaviti naoružani Dedžalovi ljudi(naoružani Jevreji, koji će ga štititi), pa će mu reći: “Kuda si pošao?”Odgovorit će: “Idem onome koji se pojavio (misleći na Dedžala). Upitat će:“Zar ne vjeruješ u našeg gospodara?” Odgovorit će: “Ja sam spoznao svoga Gospodara, a ako vidim Dedžala, znat ću ko je on.” Reči će: “Ubijte ga!”Drugi ce reći: “Zar nam naš gospodar (Dedžal) nije zabranio da bilo koga ubijamo mimo njega?” Povešće tog čovjeka do Dedžala, a kada ga on vidi reći će: “O ljudi! Ovo je Dedžal o kojem nam je govorio Poslanik salallahu alejhi ve selem..”Naredit će Dedžal da ga premlate, pa ce mu razlomiti ledja i stomak jakim udarcem. Upitat će ga: “Vjeruješ li u mene?” Reci će: “Ti si lažljivi Dedžal.”Pa će narediti da ga rasijeku tersterom, tako da će mu se noge odvojiti.Zatim ce Dedžal proći između njegove dvije polovine. Zatim će mu reći:“Ustani!’ I on će ustati. Reći će: “Vjeruješ li u mene?” Odgovorit će: “Meni se samo pojačala vjera?” Zatim će reči: “O ljudi! Nikome više ovo neče moči učiniti!” Zatim če ga Dedžal zgrabiti pa će između njegova vrata i kljucne kosti staviti usijani bakar, ali mu to neče naškoditi. Potom će ga zgrabiti za ruke i noge i baciti ga. Ljudi će pomisliti da ga je bacio u vatru, a on će biti bačen u džennet. Ovaj covjek će imati največi stepen šehida kod Gospodara svjetova!” (Muslim)

Evo pri kraju hadisa kaže se da če ga doslovno baciti u u vatru,odnosno u u džennet.Tj da to neče biti neki duži period u kojem če se čovjek “bacati” u vatru,uzimajuči dunjalučki džennet,

Pa kako je Tamim Ed-Dari mogao vidjeti da je Britanija otok?Nemogu da vjerujem da se neko ko se pripisuje islamskom znanju može osloniti na teze,kako Džessasa znači špijun,a britanija je otok špijuna na uzoru James Bonda?Svašta
Pa su zatekli Dedžala u porušenom manastiru (iako koliko ja znam imaju rivajeti gdje se nepominje da je srušen).Pa su na osvnovu toga zaključili da je on na otoku gdje je vjera “porušena” što je presmješno,i za zdrav um nepojmljivo,ako pogledamo,kasnije krstaške ratove.

I zamisli Dedžala na nekom spacecraftu od hiljadu tona,koji leti 1000 km/h kako ga melek sa mačom zaustavlja?

Pa Dedžal u hadisu Tamima,pita šta je sa jezerom Taberijje,šta je sa Poslanikom,jel se borio?Pa šta je to pitao,ako će biti pušten malo kasnije?Pa neko će reći,nije znao da će biti pušten.Kako je onda znao za ove buduče događaje?Pa Allah ga ja na neki način obavjestio,da mu to budu predznaci njegovog puštanja,a ne da ih tek tako zna bez ikakvog razloga.

Dedžal će se pojaviti u u gradu Horasan u Iranu.Sljedit će ga Jevreji iz Jevrejske četvrti Iranskog grada Istifana.Izači će na put između Šama i Iraka.I Resul kaže da je na Istoku.Pored svih ovih detalja,kako je moguče,racionalnom i logičkom umu (na koji se Imran često poziva) smatrati da je Dedžal u Britaniji?Nema smisla,osim za one koji vole znanstvenu fantastiku.

Ima još tu detalja koje se trenutno nemogu sjetiti,i koji idu protiv njegove kako on sam kaže teorije,ali u praksi vidimo da je on tako ne gleda,nego kao pravo ubjeđenje.

Što se tiče Je'džudža i Me'džudža,tu imaju manje više dobre argumente.I trenutno nemogu reči ništa protiv toga,osim da smatram da su pogriješili po pitanju lokacije brane,što ću objasniti nekom drugom prilikom inšaAllah.