Reply To: Odg: "Digitalni MAGARAC"

#6914
Anonimno
Neaktivan

Ukoliko je ova mapa ispravna što se tiče lokacije Jedžudža i Medžudža te pregrade koju je napravio Zul Karnejn, pa se onda vratimo na Ibn Kesirov tefsir:

Uzvišeni kazuje o Zul-Karnejnu: “I on opet pođe”, idući od istoka, “dok ne stiže između dvije planine”, koje su jedna drugoj nasuprot. Između njih se nalazi pećina iz koje izlaze Jedžudž i Medžudž područje Turkmana, prave im nered, uništavaju usjeve i potomstvo.

Onda jedina opcija bez kontradiktornosti jeste ta da Jedžudž i Medžudž nastanuju područje ispod ovog planinskog masiva. Onda nije nimalo čudno kako se tu, prema nekim linkovima koje si mi dao, dešavaju čudne radioaktivne aktivnosti, i kako je cijelo područje obavijenom misterijom.
Isto tako, one kupole koje se spominju jednostavno mogu biti vrhovi nastamba Jedžudža i Medžudža baš kao što su prikazane njihove tačne lokacije na ovim mapama.

Sad se opet vraćam na Ibn Kesira jer znam da sam čitao i drugu verziju u kojoj kaže “Najvjerovatnije je između planina bio ulaz u pećinu, a Allah najbolje zna” a u ovoj gore verziji se to iznosi sa sigurnošću, pa ipak mislim da to i ne možemo uzeti sa sigurnošću bez da dobijemo vjerodostojan dokaz da je zid napravljen na ulazu u pećinu. A ukoliko jeste onda ova teorija nema nikakvih kontradiktornosti. Allah najbolje zna.