Reply To: Odg: Fetva od Sejha Abdurrahmana ibn Nasir El-Berraka

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Fetva od Sejha Abdurrahmana ibn Nasir El-Berraka Reply To: Odg: Fetva od Sejha Abdurrahmana ibn Nasir El-Berraka

#8288
Avatar
Anonimno

Ne Sebile! Nije šejh Berrak ni tekfirovac ni haridžija ni neo haridžija nego ste vi podli novotari koji na bilo koji način želite poturiti svoje bolesne stavove izvitoperavajući govor uleme.

Riječi šejha Berraka: “Tako nešto ne govori musliman; ko tako nešto kaže kafir je, biće podučen i od njega će se tražiti da se pokaje, a ako se ne pokaje obaveza je ubiti ga kao otpadnika”, se vraćaju na najbliže spomenutu rečenicu a ta su njegove riječi odmah ispred ove rečenice: “Da je ispravno da je loš odgoj opravdanje u nečemu najpreči tome bili bi Židovi i nasranije (kršćani) i drugi mimo njih; bili bi opravdani u prihvatanju judeizma i nasranijjeta.”

Dakle šejh ovdje govori o onome ko bi zauzeo stav da je loš odgoj opravdanje židovima i kršćanima u njihovom nevjerstvu, a ti si vodu navukao na svoju njivu te si čita cima predstavio kao da se ove riječi šejha odnose na onoga ko opravda psovača Allaha i Njegova Poslanika.

Nema sumnje da fetva šejha Albanija, rahimehullahu teala, o tome da psovač Allaha ili Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, možda može biti opravdan, predstavlja katastrofalnu grešku na koju su učenjaci odgovorili i opozorili, ali niko od uleme ehli sunneta nije ybog toga protekfirio šejha Albanija, osim vas bolesnih novotara gulata, koji ste svu ulemu “svrrgnuli” sa spiska kako nakon toga ne ostane dokaza u njihovim govorima iz čega proizilazi te da se moramo vratiti samo na gvoor ranijih učenjaka kojeg ćete vi krojiti shodno vašem bolesnom shvatanju.

Hvala Allahu što dade i vas takve pa da Njemu zahvalimo na blagodat pameti.

Novo na sajtu

cilj i smisao vježbanja

Cilj i smisao treniranja borilačkih vještina, trčanja i sportskih vježbi

Krajnji cilj i smisao svih spomenutih vještina (trčanje, borilačke vještine, sportske vježbe, op. PV), poznatih u početku islama pod zajedničkim imenom el-furusijja (viteštvo), bio...

Iskušenja srca

grijesi ogranicavaju um

Grijesi su uzrok ograničenja uma