Reply To: Odg: Greške Islamske zajednice kroz dokaze iz hanefijskog mezheba

#11596
AvatarAnonimno
Neaktivan

Još grešaka od samoproglašenih hanefija, kroz dokaze iz hanefijskog mezheba…

8. Akida

Ovdje ni ne treba navoditi dokaze, jer oni sami kazu da su hanefije u fikhu, a ešarije (ili maturidije) u akidi!

Mi ih pitamo, ZAŠTO NISTE ISTO TAKO I HANEFIJE U AKIDI?
Zar to akida imama Ebu Hanife nije bila ispravna, pa se ne želite pripisati njegovoj akidi, ili je, pak, cinjenica da su Ebu Hasan el-Ešari (prije nego li se pokajao) i Maturidi, došli sa akidom s kojom nije došao imam Ebu Hanife kao ni Ahmed, Malik i Šafija?

9. Zekat

Lider Islamske zajednice, donosi fetvu o obaveznosti davanja zekata (i sadekatul fitra) Islamskoj zajednici, pa između ostalog kaže:
“…da su blokovi Islamske zajednice u Bosni i Hecegovini jedino ispravni dokaz za uplatu zekata i sadekatu-l-fitra, te da je zajednicki fond Bejtu-l-mala Islamske zajednice jedino ispravno mjesto za izdvajanje zekata i davanje sadekatu-l-fitra…”
Na ovome se ne zaustavlja već nastavlja pa kaže: “Svjesno kršenje rečene fetve o zekatu i sadekatu-l-fitra od bilo koga, koju ovim putem objavljujemo, ravno je svjesnom kršenju trećeg stuba islama, to jeste Hilafeta, Imameta i Menšure, a to znaci ne poštivanje značenja i značaja ‘Akideta i Šeri'ata.”

Da ne govorimo detaljnje o tome kako je ovdje narušen šart valjanosti izdvajanja sadekatul-fitra (a to je da se podijeli prije klanjanja Bajram namaza) kao i to da i kada bi se ispunio ovaj šart, ubrana sredstva idu na pogriješno mjesto, odnosno sredstva se koriste za potrebe IZ-a tokom cijele godine…

Islamska zajednica je u 8 kategorija (kojima pripada zekat) (Kur'an, Et-Tevba, 60) pronašla sebe u kategoriji “Na Allahovom putu”
krivo tumaceci ovaj propis, iako nema razilaženja medu učenjacima da se pod kategorijom “Na Allahovom putu” prvenstveno misli na borbu na Allahovom putu!

U djelu Fikhul-ibadat piše: “Ne može se zekat davati u svrhe gradnje džamije, mekteba… uopće ondje gdje nema onoga kome je namijenjen zekat.” (Fikhul-ibadat, poglavlje Post, autor Muhammed Seid Serdarević rođen u Zenici 1882 godine)

10. Novotarije u mjesecu Redžebu

Ibn Nudžejm je rekao: “…i na osnovu navedenog zakljucujemo da je pogrdno i novotarija obavljanje salatul-regaiba koji ljudi klanjaju u redžebu.”
(El-Bahrur-raik, 2/56)

Ibn Abidin Hanefi kaže: “Salatul regaib su izmislili neki pobožnjaci.” (Hašijetu Ibni Abidin, 2/235)

11. Čestitanje kjafirskih praznika urucivanjem poklona

Ebu-Hafs En-Nesefi, veli hanefijski pravnik, kaže: “Kada bi covjek obožavao Allaha pedeset godina,
potom poklonio nevjerniku jaje na dan njihovih praznovanja, želeci uvelicati i obilježti taj dan, počinio bi nevjerstvo i njegova djela bi bila poništena. Kada bi, želeci obilježiti taj dan, kupio nešto što nije imao obicaj ranije kupovati, pocinio bi, takoder, nevjerstvo.”
(Vidjeti: Hašijetu Ibn-Abidin, 10/520-521)

12. Učenje Kur'ana na mezaru

Imam Ibn Ebil-Iz i Šalebi dva hanefijska pravnika prenose da je Imam Ebu Hanife učenje Kur'ana na kaburu smatrao pogrdnim.
(Šerhul akidetit Tahavijja 2/675, Hašijetuš Šalebi ala tebjinil hakaik 1/587 i Iktidaus siratil mustekim 2/264)

13. Izgovaranje nijjeta

Veliki hanefijski ucenjak, Ibn-Ebil-`Izz, kaže: “Imami četiri
fikhsko-pravne škole su složni da se nijjet donosi srcem i nije
nam od njih prenešeno da su tražili da se nijjeti riječima
.”
( El-Kavlul-mubin str. 94 )

14. Rukovanje nakon namaza

Hanefijski pravnik Ibn Abidin kaze:
“Neki naši učenjaci (hanefijske pravne škole) kazali su da je rukovanje nakon namaza, koje ljudi običavaju činiti, pogrdno.”
(Hašijetu Ibni Abidin 2/235)

Ibn Abdusselam Hanefi izjavio je: “Rukovanje nakon sabah i ikindije namaza novotarija je.”
(El-Kavlul-mubin str 294.)

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,508LikesLikes