Reply To: Odg: Hadisi

Nova naslovna forums ISLAM Sunnet i Hadis Hadisi Reply To: Odg: Hadisi

#8408

Anonimno

U Sahihu se od Vjerovjesnika,sallAllahu alejhi we sellem, prenosi da je rekao: “Kada neko od vas klanja, on uistinu razgovara sa svojim Gospodarom i melekom s njegove desne strane.” (Buhari, 1/512 i Ebu Davud, 4855)

Novo na naslovnoj