Reply To: Odg: Hadisi

#5868
Anonimno
Neaktivan

Prenosi se da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem rekao: “Nije snažan ko se dobro hrve, snažan je onaj koji se savlađuje u srdžbi.” (Muttefekun alejhi, Buharija 6114, Muslim 2609)

Prenosi se da je rekao Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem:
“Neki od vas vide trunku u tuđem oku, a u svom oku ne vide balvan.”
(Ibn Hibban, Ebu-Nu’ajm u El-Hilji, a šejh El-Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Es-Sahiha, br. 33.)

Prenosi se od Ummu Seleme od Vjerovjesnika sallallahu alejhi we sellem:
“Allah vam nije dao lijeka u onome sto vam je zabranio.”
(Biljezi Bejheki 510,a sahihom ga ocjenjuje Ibn Hibban 1391)

Prenosi se od Omera, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu
alejhi ve sellem, da je rekao: „Umrli se kažnjava u grobu jer se nariče za
(zbog naricanja za) njim.“ Muttefekun alejhi (Buharija 1292, Muslim 927)

Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: „Allahov Poslanik,
sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko prisluškuje priču nekih ljudi za koju oni ne žele da se čuje, na Sudnjem danu će mu biti naliveno olovo u uši.”
(Bilježi Buharija 7042)

Prenosi se od Ebu Katade, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, rekao:„Neka niko od vas ne drži svoj spolni organ u desnoj ruci dok mokri, niti da se briše poslije obavljanja nužde desnom rukom niti da puše u posudu.“ Muttefekun alejhi (Buharija 154,Muslim 267)

Enes ibn Malik, r.a., kazivao je da je Allahovom Poslaniku došao Džibril, a.s., dok se igrao s dječacima, uzeo ga i položio na zemlju, rascijepio mu prsa do srca, izvadio iz srca jedan crni ugrušak i rekao: “Ovo je šejtanov dio u tebi”. Zatim je srce zemzem-vodom oprao u zlatnom lavoru, zamladio mu posjekotinu i vratio ga na njegovo mjesto. Dječaci su trčeći otišli njegovoj pomajci, zapravo dojilji, i kazali joj: “Muhammed je ubijen!” Kad su mu ponovo prišli, zatekli su ga blijedog. Enes ibn Malik je tvrdio: “Viđao sam taj ožiljak na njegovim grudima.”
(Muslim, Fial-iman, Al-Isra; Al-Nasa'i, Fial-salah, Ayn furidat al-salah.)

Prenosi Ebu Hurejre radiallahu anhu da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem kazao:
‘’Primjer mene i vas je kao primjer covjeka koji je naložio vatru, a onda su na njen plamen navalili leptirovi. Ja vas pokušavam uhvatiti za vrhove vaše odjece da ne upadnete u vatru, ali mi vi izmicete.’’ (Buharija i Muslim)