Reply To: Odg: Ibn Arabi vođa nevjerstva i zablude

Nova naslovna forums ISLAM Islamsko vjerovanje – akida Ibn Arabi vođa nevjerstva i zablude Reply To: Odg: Ibn Arabi vođa nevjerstva i zablude

#8382
Avatar
Anonimno

Ibn Arabi je bio sufi mistik i filozof iz Andaluza koji je izmedju ostalog zastupao i jednakost svih religija. Nastojao je da ostvari sintezu zapadne i istočne mistične filozofije, koristeći raznorodne izvore – Kuran i islamsku tradiciju, neoplatonizam, sufizam, hrišćanski misticizam, jevrejske pisce kabalističke tradicije i slično.Zbog toga je od zastupnika pravovjernog islama proglašavan za heretika i nevjernika.

Novo na sajtu

Muslimanka

Žena muslimanka uvažava učinjeno joj dobro i zahvaljuje na njemu

Jedna od moralnih osobina iskrene žene muslimanke jeste i to da je čestita, da poštuje učinjeno joj dobro i da zahvaljuje na njemu onoj...
islamske teme kader

Podjela sunneta i hadisa

islamska historija

Bitka na Hunejnu

ahmadija

Sekta kadijanija (ahmedija)