Reply To: Odg: Izreke selefa

#6766
Anonimno
Gost

Prenosi se da je Džundub b. Abdillah al Badžali – Allah bio zadovoljan sa njim – jednom bio upitan za savjet i uputu pa je rekao:

“Savjetujem ti da se bojiš Allaha i da mu budeš pokoran i savjetujem ti da se pridržavaš Kur'ana jer je on svijetlo u tamnoj noći i vodič tokom dana. Toga se pridžavaj nevodeći računa sa koliko napora i neimaštine se moraš suočiti. Ako te zadesi nedaća uloži svoj imetak da zaštitiš svoju vjeru, a ako se nedaća nastavi, založi sav svoj imetak i svoj život da sačuvaš svoju vjeru (ali nikad ne rizikuj svoju vjeru), jer je propao onaj čija je vjera upropaštena, a opljačkan je onaj čija je vjera oduzeta. I znaj da nema siromštva nakon Dženneta niti bogatstva nakon Vatre.
(Zehebi, Sijar A’lam Al-Nubala, 3:174)