Reply To: Odg: Izreke selefa

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Izreke selefa Reply To: Odg: Izreke selefa

#10180

Anonimno

Prenosi Ibn Kilaba: Da je Lukman upitan o tome ko je najučeniji?
pa je rekao:-Onaj ko svoje znanje proširi znanjem drugih ljudi.
A ko je najbogatiji?upitali su ga,a on im reče:
-Onaj ko ja zadovoljan sa onim što mu je dato.
A ko je najbolji od ljudi?ponovo su ga pitali
On odgovori:-Bogati vjernik
-Bogat imetkom?upitaše.
Reče:-Ne,nego znanjem,ako im zatreba nađu kod njega znanje,a ako im ne zatreba obogati sebe njime”.

Novo na naslovnoj