Reply To: Odg: Izreke selefa

#9292
Anonimno
Neaktivan

Izreke Alije b. Ebi Taliba, radijallahu anhu

1. Prvo što ćete prezirati od svoga džihada jeste borba sa svojom dušom.

2. Iskreni vjernik ne nada se osim Allahu i ne strahuje osim od svoga grijeha.

3. Ko bude skroman na dunjaluku, sva iskušenja i tegobe bit će mu lahki.

4. Koliko li je mudrosti a kako se malo iz njih uzima pouka?!

5. Doista dunjaluk odlazi a ahiret se primiče, pa, budite od sinova ahireta a ne budite od sinova dunjaluka.

6. Dosta je znanju počasti to što ga priziva sebi onaj koji ga dobro ne poznaje.

7. Dosta je neznanju pogrde to što ga se odriče onaj koji se nalazi u njemu.

8. Bogobojaznost je strah od Uzvišenog, rad po Objavi, zadovoljstvo s malim i priprema za dan odlaska s ovoga svijeta.

9. Nema rahatluka dok ima zavidnika, niti ima bratstva s dosadnima a nema ni ljubavi prema ljudima lošeg karaktera.

10. Tvoja tajna je tvoj zarobljenik, pa kada je obznaniš, tada ti postaješ njen zarobljenik.

11. Kušao sam sve lijepe stvari, pa nisam našao ljepše od zdravlja, i, također, kušao sam sve gorke stvari, pa nisam našao gorče od traženja svoje potrebe kod drugih ljudi.

12. Inteligentni bez odgoja sličan je hrabrom ratniku bez oružja.

13. Lijep plod zadovoljstva jeste rahatluk, dok je lijep plod skromnosti prema ljudima njihova ljubav.

14. Najviše čega se bojim za vas jesu dvije stvari: duge nade i slijeđenje strasti. Duge nade zaboravljaju na ahiret, dok slijeđenje strasti odvodi s Pravog puta
.
15. Tri su znaka onoga koji se pretvara:
a) kada je sam, lijen je;
b) a kada je s drugim ljudima, aktivan je;
c) kada se pohvali, on svoja djela poveća, dok kada se ukori, on svoja djela smanjuje.