Reply To: Odg: Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu!

Nova naslovna forums Multimedija Islam video Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu! Reply To: Odg: Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu!

#13403
AvatarAnonimno
Neaktivan

Smajo post=8281 wrote: Svako dijete ima pravo na mir i odmor, kao i pravo na igru i učešće u kulturnim i umjetničkim događajima. To je generalno pravilo u islamu koje ima izuzetke. Recimo djeci se ne smiju dozvoliti igre u kojima se izlaže opasnosti po mentalno i fizičko zdravlje. Što se tiče dječjih igara, one pomažu psihički i fizički razvoj, te razvijaju dječju maštu i kreativnost. S toga je pravo svakog djeteta da mu roditelji obezbijede uslove u kojima će se zabavljati i igrati.

Danas postoji mnogo djece koja se eksploatišu u oružanim sukobima. Recimo, u današnjoj Rusiji ta brojka prelazi nekoliko hiljada regrutovane djece. Zato sve države moraju preduzeti mjere s ciljem osiguranja neučestvovanja djece mlađe od 15 godina, odnosno djece koja po islamskom pravu nisu punoljetna, u oružanim konfliktima. Niti jedno dijete ispod 15 godina ne smije biti regrutirano u oružane snage.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Naređujte svojoj djeci da obavljaju namaz u (njihovoj) sedmoj godini, a u desetoj ih istucite zbog namaza i u krevetima ih razdvajajte.” Zatim se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao i sljedeće: “Igraj se sa svojim djetetom (prvih) sedam godina, (sljedećih) sedam godina budi mu prijatelj, a zatim mu prepusti ‘povodac’.”

“Ne igrajte se Allahovim propisima i neka vam je na umu blagodat koju vam Allah daje, i Knjiga, i mudrost koju vam objavljuje, kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i da Allah sve zna – na umu imajte!” (2: 231)

Smajo ti se ne igraj sa Allahovim propisima,ovaj Ajet koje si ovde uzeo {dio ajeta} govori o “TALAK” kako treba Muz da bude pravedan prema svojoj zeni kad je ona u periodu Talaka.
Evo sazet tefsir ovog ajeta:

“Kada pustite žene, pa one ispune svoj raz­vodni rok, tada ih ili na lijep način zadržite, ili velikodušno otpremiteI ne zadržavajte ih nanoseći im štetu, a onaj ko tako postupi, učinio je nasilje sebi! Ne poigravajte se Alla­hovim propisima i sjetite se blagodati Allaho­ve prema vama i što vam je objavio Knjigu i mudrost kojom vas savjetuje! Allaha se bojte i znajte da Allah sve zna!”/231/
Allah Uzvišeni naređuje ljudima da budu dobri kada neko od njih pusti ženu na način koji pretpostavlja mogućnost opoziva. Kada prođe razvodni rok i ostane samo toliko da se omogućava vraćanje, čovjek treba ili zadržati ženu, tj. vratiti je na lijep način u nepovredivost bračnog života pokazujući javno da je vraća i da želi s njom živjeti na opće dobro, ili je pustiti, tj. ostaviti dok ne prođe razvodni rok, pa je izvesti iz svoga doma na lijep načinAllah Uzvišeni kaže: “I ne zadržavajte ih da biste im učinili štetu!” Ibn-Abbas i dio tabiina kažu: “Kada se približi kraj razvodnog roka žene, muž je vraća ometajući je da ne ode za drugoga, zatim je ponovo pušta i ostavlja u razvodnom roku itdkako bi joj ovaj rok bio što duži.” Allah je to zabranio i zaprijetio: “jer onaj ko tako postupi, učinio je nasilje sebi!” tim svojim suprotstavljanjem Allahovoj zapovijedi. “Ne poigravajte se propisima Allahovim!” U vezi s ovim riječima Ubade ibn Samit objašnjava: U vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čovjek bi rekao drugome: “Tvoja supruga je moja kćerka!”, a zatim bi rekao: “Šalio sam se!” “Ona je oslobođena robinja!” A zatim: “Šalio sam se!” Zato je Allah Uzvišeni objavio: “Ne poigravajte se propisima Allahovim!” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi s tim kaže: /360/
“Ko izgovori tri stvari u šali ili ne, one za njega važe: razvod, oslobađanje roba i brak!” “..i neka vam je na umu blagodat koju Allah daje!”, tj. šaljući vam Svoje poslanike sa uputom, “i Knjiga i mudrost koju vam objavljuje”, tj. i sunnet; “kojom vas savjetuje”, tjnaređuje vam i zabranjuje. “Bojte se Allaha!”, tj. u svemu što činite i ne činite. “I znajte da Allah sve dobro zna!” Allah upozorava da se Njemu ne mogu sakriti ni vaše tajne ni javne stvari, i da će vas nagraditi, odnosno kazniti za to!

Smajo ovaj Ajet ne govori o Dzihad i Vaspitavanje nasu djecu,a bar ni malo protiv nas,Boj se Allaha Azze we Dzell.

svojstvo duhovne uleme je da se opredjeli za nauke koje donose ahiretske koristi, da zapostavi i zanemari discipline koje se zasnivaju na predpostavkama, raspravama i polemikama, jednom rijeci nauci od koje ima malo koristi. Primjer čovjeka koji zanemari praktičnu nauku a posveti se raspravi i polemici je kao covjek koji se na smrti razboli od niza opasnih bolesti. Takav čovjek dodje do iskusnog i dobrog ljekara , i umjesto da ga direktno pita za lijek o svojoj bolesti, on se sa ljekarom upusta u raspravu o lijekovima o njihovom dijelovanju, a kompleksnosti ljekarske profesije i slicno. To je najveća glupost
Prenosi se da je čovjek dosao Resulu.s.a.v.s i rekao mu: “Pouči me čudima nauke” Resul.s.a.v.s mu reče:” Sta znas o početku nauke”?
Čovjek odgovori, Sta je to početak nauke?
muhamed.s.a.v.s mu reče: “Da li si spoznao Uzvišenog Gospodara?” Čovjek odgovori: “Jesam” Resul.a.s ga upita:”Jesi li udovoljio Njegovim propisima?” Jesam kao sto Allah zeli. Resul.s.a.v.s ga dalje upita-“Da li si spoznao smrt? Odgovori “Jesam” A Resul.s.a.v.s, ga upita: Sta si pripremo za smrt? Odgovori: Ono sto Allah.dz.s zeli. ” Resul.s.a.v.s mu reče: Idi, učvrsti se u tim stvarima, pa onda dodji i poučit ćemo te čudima nauke.(Ibn es Sunni i ibn Abdul Berr od Abdullah b. el Musevvera)

Najnoviji članci

Kako postupiti protiv nasilnika i griješnika iz redova muslimanskih vladara

0
Što se tiče džihada protiv vladara i kraljeva, to će se učiniti time što ćemo ih savjetovati i upozoravati podsjećanjem na njihove obaveze i...

Pratite nas na Facebooku

5,607LikesLikes