Reply To: Odg: Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu!

Nova naslovna forums Multimedija Islam video Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu! Reply To: Odg: Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu!

#13421
Avatar
Anonimno

Ummu hanuma, tražim od tebe halala ako sam te povrijedio svojojm izjavom, jer nakon tvoje sadašnje izjave drugačije gledam na tvoj slučaj.
brat Halid ibn Velid je upravu za moj nastup… da ga Allah nagradi, jest da me je malo sa tim gulatima povrijedio, ali eto… ljudi smo, pa griješimo!
Prihvatam kritiku, Allaha molim da popravi naša stanja i da nam uputu poveća!
Uistinu je Allahova blagodat velika kada kaže: “On daruje hikmet onome kome On hoće, a onaj kome je hikmet darovan – darovan je blagom neizmjernim. ..” (EL Beqareh, 269)
el hamdu lillah sister Bushra, el hamdu lillah, ispravno si shvatila mes'elu džihada, Allah najbolje zna! Allah ti uputu povećao!
molim Allaha da nam podari pronicljivost shvatanja i u ostalim mes'elama.
I još jednom ću ponoviti. Nema sumnje da su braća na videu bolje pronicljivosti od sviju nas, i da su na većoj uputi od nas, a to i potvđuje Allah ‘Azze we Dželle, pa kaže: “one koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti…” (El Ankebut, 69) prema tome zanešen je onaj ko smatra da je dalekovidniji i veće pronicljivosti od mudžahida na Allahovom putu.
To je samo dokaz da ne možemo dokučiti njihovu dalekovidnost po pitanju odgoja djece u OVOM VREMENU I NA ONOM PROSTORU!
Allah vam dao svako dobro!

Novo na sajtu

i znajte da je dzennet tamo

Foto citat: “I znajte da je Džennet tamo gdje sablje sijevaju.”

"O ljudi, nemojte priželjkivati susret s neprijateljem, već molite Allaha da vas sačuva njihova zla, ali, kada se s neprijateljem sukobite, budite strpljivi i...