Reply To: Odg: Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu!

Nova naslovna forums Multimedija Islam video Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu! Reply To: Odg: Kako Mudzahidi vaspitavaju svoju djecu!

#13402
AvatarAnonimno
Neaktivan

muwehhid post=8274 wrote: Allah da pomogne ovu braću koji su jedini dosljedni sledbenici Kur'ana i sunneta.
Nemamo pravo njih prepravljati i koriti, osim da ih podržimo dovom da ih Allah pomogne i učvrsti!
Ummuhanuma uz svo dužno poštovanje, da je tvoj djed bio četrdesetorostruki hadždžija i više od toga, to nema veze sa odgojem ove djece, niti je to dokaz da si ti upravu. to je tvoj mišljenje samo.
te dokaze što si iznijela stoje, ali si ih upotrijebila na pogrešnom mjestu.
ko je tebi rekao da se ova djeca bore? da idu u borbu?
jesi ti to od mudžahida ne većoj uputi pa znaš bolje šta je islamski odgoj djece?
samo zato što se ne sviđa vašoj duši džihad i što vas je strah puške i džihada, nije ispravan odgoj, i ne treba tako.
a treba jel odgajati ih u kafirskim školama u nemoralu, širku i kufru, po iblisovoj, l'anetullahi ‘alejhi, šemi?
da gube vrijeme djeca učeći da je čovjek nastao od majmuna, da pjevaju po školi i crtaju likove?
treba ih jel odgajati kako biti dunjalučar, kako će imati dobar posao, karijeru, kako uživati na dunya?
A Allah pita takve “odgajače” nešto u Svojoj Knjizi, pa kaže:
“O vjernici, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno: “Krenite u borbu na Allahovu putu!” kao da ste za zemlju prikovani? zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta? A uživanje na ovom svijetu, prema onom na onom svijetu, nije ništa.” (Et Tewbe, 38) To je razlog zbog kojeg ovaj video nije ispravan, i zbog čega se pravi prigovor na ovaj odgoj “zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta?” Ne pita to Allah slučajno baš na ovom mjestu…
Zbog dunya i ljubavi prema njemu, mi ćemo sada koriti najbolja stvorenja koja danas hode pod nebeskim svodom, i korigovati njihov rad! a sjedimo iz ekrana sitih stomaka, sigurni, u vrućim sobama, sa penzijom i ličnim dohotcima.
znajte da će te biti pitani za ovakve izjave na sudnjem danu!
umjesto da pomognete Allaha i one koji Njega pomažu, vi odvraćate od upute…
zar nije Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem rekao: “Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori hajr ili neka šuti” (Muttefequn ‘alejhi)
svi oni koji su protiv džihada su munafici kod Allaha ‘Azze we dželle u to sumnje nema! ili džahili u pojedinim slučajevima.
vi niste shvatili poruku ovog videa…
mislite da su to braća slučajno snimila, nemaju pametnijeg posla?
zato prestanite sa komentarima koji bi mogli rasrditi Allaha ‘Azze we Dželle.
obaveza je svakom muslimanu da ovu braću pomogne dovom kada već ne može drugim načinom.
a neki ovdje koji su se oglasili samo su otkrili svoj gaflet.
Uputimo dovu za za braću koja uzdižu Allahovu riječ da bude gornja!
molim Allaha da ih pomogne i da ubrza njihovu pobjedu nad kafirima. i da ova djeca, koju oni sada odgajaju na vrijeme, budu sebeb ostvarivanja da vlada šerijat na Allahovoj zemlji!
makar se to murdžijama i ne sviđalo!
amin!

Ovim (vise emocionalnim) tekstom ne samo sto si strpao citavu nauku u isti kos, vec si i grubo napao majku osmoro djece, koja kaze da ih odgaja po Kuranu i sunnetu mashallah, umijesto da pohvalis i postujes sestru koja se trudi da svoju djecu odgaja po Kuranu i sunnetu ti je kritikujes. Cak i da je pogrijesno shvatila dzihad, trebas joj pojasniti u blazoj formi sa dokazima a ne poput nedzadovih gulata odmah da ispucas rafal.
Prenosi se od Ebu Derdaa, radijAllahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Nema ničega težeg na Mizanu od lijepog ponašanja.” Bilježe Ebu Davud (hasen)
Svakoga od nas pogadja kad neko namjerno ili iz neznanja ili pak bez dovoljno pouzdanih informacija govori ruzno ili pogrijesno o mudzahidima ali to ti ne daje za pravo da izleces grubo prema sestri koja kako kaze odgaja djecu po Kuranu i sunnetu, mozda ummuhanuma zeli da joj djeca budu daije i ucenjaci pa cak i naucnici (sto nije nimalo pogresno, vec pohvalno).

Musliman je duzan nauciti dijete o ispravnoj akidi, da redovno obavlja namaz i ako vec ima potencijala da trazi nauku koja ce koristiti muslimanima.
Allah Subhanehu we teala je naredio svome Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da moli da mu se poveća znanje, kaže Uzvišeni: ”I reci Gospodaru moj uvećaj mi znanje”.

“I ljudi i životinja i stoke ima, isto tako, različith vrsta. A Allah se boje od robova Njegovih – učeni. Allah je, doista, silan i On prašta.” (Prevod značenja, Fatir, 28)

Od savjeta mudrog Lukmana sinu je i ovaj: O sinko moj druži se sa učenjacima i stješnjuj ih svojim koljenima jer Allah dž.š. oživljava srca sa svjetlom mudrosti kao što oživljava mrtvu zemlju kišom s neba. (El-Muvette,161)

Rekao je imam Nevevi: stalno se treba truditi da bude zauzet u nauci sa čitanjem i iščitavanjem, praćenjem i zapisivanjem, istraživanjem, ponavljanjem i pisanjem da se ne zasiti od podučavanja onih koji su ispod njega u godinama, porijeklau ili ugledu već da nastoji da nudi koristi koje su kod njega. (El-Medžmua, 1/29)

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Traženje nauke je obaveza svakom muslimanu.” (Ibn-Madže,Misbahuz-zudžadže, 1:94)
Kaže Ata’, Allah mu se smilovao: “Aiša je bila najboljeg razumijevanja (u fikhu), najučenija i najtačnijeg viđenja u svemu općenito.” (El-Idžabe, str. 56)

Urve, radijallahu anhu, kaže: “Nisam vidio ženu da bolje zna medicinu, niti fikh, niti poeziju od Aiše, radijallaha anha.” (Taberani, Medzmeu’z-zevaid, 245/9)

Od Ebu-Muse, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Nikada ashabi Resulullaha nisu sumnjali u neki hadis a da nisu nasli pojašnjenje kod Aiše, radijallahu anha.” (Tirmizi, 663/5, br. 3883)

Od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko slijedi put na kojem je stekao znanje, Allah će mu olakšati put do Dženneta.” (Tirmizi, 28/5, br. 2646)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu također prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko krene putem znanja, Allah će mu olakšati put do Dženneta.”(Bilježi Muslim).
Imam Ahmed rahimehullah o smislu traženja znanja kaže: “Ljudima je potrebnije znanje nego hrana i piće, jer im hrana i piće trebaju 1-2 puta dnevno a znanje im treba koliko puta udahnu i izdahnu.”

Bilježe Ebu Davud i Tirmizi u hadisu koji je hasen od Ebu Derde, radijallahu anhu, da je rekao: Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao: ”Ko bude išao putem traženja znanja, Allah će ga uputiti na jedan od džennetskih puteva. I doista meleki svojim krilima natkriljuju učenika koji traži znanje, i doista za učenjaka traže oprosta oni koji su na nebesima i oni koji su na zemlji, pa čak i ribe u vodi. A prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao i prednost punog mjeseca nad ostalim zvjezdama. I doista su učenjaci nasljednici poslanika, a poslanici nisu ostavili iza sebe ni dinara ni dirhema, već su ostavili znanje, pa ko ga uzme, uzeo je obilnu sreću.”

I jos gomila hadisa o vrlinama i vrijednostima znanja koje moze koristiti muslimanima.

Musliman ne treba odbacivati znanje i nauku niti dzihad, to su stroge obaveze ako vec neko hoce dati prednost jednog nad drugim, onda prvo mora uzeti u obzir mijesto gdje zivi i sposobnosti i talenta kod ljudi. Neko je obdaren za borbu, neko za nauku. Kao sto shejh Usejmin kaze:

Pitanje: Kada je u pitnju stjecanje znanja, pozivanje ka Allahu i džihad na Allahovom putu, neki omladinci ostaju zbunjeni jer neznaju čemu dati prednost, odnosno koju od navedenih stvari treba staviti na prvo mjesto?

Odgovor: Traženje znanja i islamski poziv nisu u oprečnosti, jer je moguće da ih čovjek objedini tako da istovremeno bude tragalac za znanjem i pozivalac ka Allahu, dželle šanuhu. Zapravo, svaki tragalac za znanjem obavezan je da ujedno bude i pozivalac ka Allahu, jer djelovanje na polju islamskog misionarstva je jedan od plodova znanja. Vjerovjesnik, sallAlahu ‘alejhi ve sellem, rekao je: “Ukoliko poznaješ barem jedno šerijatsko pitanje, pozivaj ka Allahu s tim što znaš, jer je ono dio Allahovog šerijata.”

Što se tiče davanja prednosti znanju nad džihadom ili džihadu nad znanjem, ovo se razlikuje shodno sljedećem:

– Različitost njihovog statusa, znači: ukoliko je u datom momentu traženje znanja obaveza, a džihad dobrovoljan, onda nema sumnje da je obaveza dati prednost traženju znanju, jer je to obaveza strogog karaktera. Ukoliko je, pak, džihad stroga obaveza, a traženje znanja dobrovoljno, onda nema sumnje da se prednost daje džihadu, zato što je on stroga obaveza.

Međutim, ukoliko su traženje znanja i džihad obavezni, ili su oboje dobrovoljne, čemu onda dati prednost?

– Ovo se odnosi na drugu spomenutu stvar, a to je različitost osobe. Nekim ljudima bolje je da prednost daju džihadu, a nekim traženju znanja.

Čovjeku koji je jak, hrabar, odvažan i poznaje savremene načine ratovanja, a s druge strane slabije pamti i teže shvata, kažemo: “Džihad je za tebe bolji.”

Međutim, čovjeku koja je sušta suprotnost predhodnika, dakle, niti ima jako tijelo niti poznaje načine ratovanja, ali je vrlo oštrouman i inteligentan te dobro pamti i shvata – kažemo da treba dati prednost znanju, jer za svaku situaciju postoje posebni propisi.

Da rezimiramo: Znanje i poziv ka Allahu nisu u suprotnosti jedno s drugim. Poziv je plod znanja, a objediniti i traženje znanja i djelovati na polju pozivanja u Allahovu vjeru, označava potpunost znanja. Što se tiče znanja i džihada, na njih gledamo dvojako. Ukoliko je jedno od njih obaveza, a drugo dobrovoljno djelo, prednost bez sumnje dajemo onome koje je obavezno. Ukoliko su oba obavezna ili oba dobrovoljna djela, onda to gledamo na drugi način: shodno sposobnostima i afinitetu svakog čovjeka, jer se ljudi u tom pogledu međusobno itekako razlikuju.

Koliko nam samo fale muslimanke ginekolozi, stomatolozi, muslimani doktori, muslimani informaticari, muslimani inzinjeri, muslimani tehnicari, muslimani sa vojnom obukom, muslimani naucnici, sheriatski ekonomisti, sheriatski pravnici, prevodioci, islamski bankari i da ne nabrajam jos gomila naucnih disciplina koje mogu koristiti muslimanima. Cak je i medzu mudzahidima mnogo onih koji im pomazu svojim znanjem o medicini, tehnici, trgovini, mehanici, lingvistici….
Nemas apsolutno nikakvo pravo prigovarati muslimanima koji zele steci islamsko i naucno znanje koje ce koristiti drugim muslimanima, ako ti ne zelis da tvoja djeca sticu znanje onda je to tvoj problem, ja bih ipak da moja djeca znaju ispravnu akidu, da znaju bar za pocetak osnove matematike, pravopisa, informatike…. i budu od ucenih u okviru Sheriata. Da mogu da zaradzuju Hallal i dovoljno da izdvajaju za zekat i hadz, da pomazu siromasnim muslimanima, ulazu na Allahovom putu, da pomazu muslimanima svojim znanjem.

Jesu li svi po tebi koji ovako razmisljaju dzahili?

Najnoviji članci

Pratite nas na Facebooku

5,598LikesLikes