Reply To: Odg: Kom pravcu pripada strannica El Tewhid?

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Kom pravcu pripada strannica El Tewhid? Reply To: Odg: Kom pravcu pripada strannica El Tewhid?

#8247

Anonimno

Halifa muslimana i junak Islama, časni ashab Alija ibn Ebu Talib radijallahu anhu je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika (sallallahu alejhi we alihi ve sellem) da je rekao: “Pred kraj svijeta će se pojaviti ljudi koji će biti mladi i nezrelog razmišljanja, ali će govoriti (na takav način) kao da su njihove riječi najbolje od svih stvorenja…………”
Sahih Muslim: Knjiga 5, Broj 2328

Novo na naslovnoj