Reply To: Odg: Kraljice Islama,Velikani Ummeta…

#6763
Anonimno
Neaktivan

-Hafsa – LAVICA..! :muslima:
-Hafsa bint Omer- حفصة بنت عمر je rođena 606. godine a umrla 665. godine je bila kćerka Omera ibn Hataba, drugog Halife i supruga Poslanika Islama Muhameda s.a.v.s., radi čega je imala nadimak “majka pravovjernih”.

-Prije braka sa Muhamedom s.a.v.s. bila je u braku sa Kunejs ibn Huzejfom sa koji je podlegao od rana u bici na Uhudu. Hafsa je tada imala osamnaest godina. Prema hadisu, nakon što je njegova kćerka Hafsa postala udovica, Omer ibn Hatab je ponudio ruku svoje kćerke Osmanu koji je rekao “razmislit ću”. Nakon nekoliko dana je rekao Omeru “Mislim da sada nije moguće da se oženim”, nakon toga Omer je ponudio brak sa svojom kćerkom Ebu Bekru, koji je samo šutio i tako odbio. Nakon što se naljutio na njih dvojicu (na znajući zašto ga odbijaju), otišao se požaliti Poslaniku s.a.v.s. koji mu je tada rekao “Tvoja kćerka će se udati za boljeg od Osmana a Osman će oženiti bolju od Hafse”. Tada je Omer ponudio ruku svoje kćerke Poslaniku Muhamedu s.a.v.s. i shvatio zašto su Osman i Ebu Bekr odbili ruku njegove kćerke. Osman je poslije oženio kćerku Poslanika s.a.v.s.

-Muhamed s.a.v.s. ju je oženio nakon bitke na Bedru i Hafsa je tada imala oko 20 godina a Muhamed s.a.v.s. oko 56. Sa ovom ženidbom, Muhamed je pojačao svoju vezu sa Omerom ibn Hatabom koji je tada mu postao punac (tast).

-Prenosi se da je Hafsa bint Omer bila i “Hafiz” Kur'ana (znala je Kur'an napamet). Kopija Kur'ana koju je na papir, u obliku knjige zapisao Zejd ibn Sabit po instrukcijama Halife Ebu Bekra, data je Hafsi bint Omer na čuvanje.
….

:zast:

Attached files