Reply To: Odg: Laž na braću iz islamskog pokreta Taliban Allah im ubrzao pobjedu

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Laž na braću iz islamskog pokreta Taliban Allah im ubrzao pobjedu Reply To: Odg: Laž na braću iz islamskog pokreta Taliban Allah im ubrzao pobjedu

#8578

Anonimno

“Muslimani nikada neće biti poraženi od drugih. Mi Muslimani nismo poraženi od naših neprijatelja, već umjesto toga mi smo poraženi od nas samih.” šehid Abdullah Azzam (Allah mu se smilovo)

Novo na naslovnoj