Reply To: Odg: Laž na braću iz islamskog pokreta Taliban Allah im ubrzao pobjedu

Nova naslovna forums ISLAM Islamske teme – razno Laž na braću iz islamskog pokreta Taliban Allah im ubrzao pobjedu Reply To: Odg: Laž na braću iz islamskog pokreta Taliban Allah im ubrzao pobjedu

#8584

Anonimno

Da na početku jasno kažemo da ovakvo nešto nije u skladu sa islamom i sa Allahovim Uputama i svaki oblik nečovječnog postupanja prema ženama i djeci zabranjen je u islamu.
No s druge strane, onaj ko malo poznaje situaciju u Afganistanu zna da kod njih još uvijek ima raznih plemenskih običaja koja su se zadržala kroz stoljeća i kojih se mnogi Afganistanci ne žele odreći čak i kada su ti običaji u suprotnosti sa Kur'anom.
Zato, ukoliko se ovo i dogodilo, a iskreno vjerujem da nije, pogrešno je za to optuživati islam i muslimane jer to nije od islama.

Novo na naslovnoj