Reply To: Odg: Meso od Kurbana

Nova naslovna forums ISLAM Pitanja i odgovori o islamu Meso od Kurbana Reply To: Odg: Meso od Kurbana

#13105
AvatarAnonimno
Neaktivan

Muamer2 post=7968 wrote: Es-selamu ‘alejkum !

Šta učiniti sa mesom od kurbana koje dobiješ od komšije koji neklanja, neposti, nedaje zekat i neizvršava mnoge druge Islamske dužnosti ?
Međutim kurban je žvrtvovan s pomenom Allah subhanehu ve te'ala. Poznato mi je da nam dozvoljeno meso od ehlul-kitabija kada je zaklato u ime Allaha Uzvišenog, “Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i vaša jela su im dozvoljena.” (Prevod značenja, suretul-Maide – 5). Pa ako nam je dozvoljeno meso od ehlul-kitabija s uslovom da je zaklato u ime Allah Jednog i Jedinog – da li se može analogijom onda uzeti meso i od onih koji sebe pripisuju muslimanima, i kolju svoje kurbane s pomenom Allaha, Gospodara svjetova, a nemaju redovnog namaza niti zekata, niti drugih obaveznih obilježlja svakog muslimana ?
Pitam zbog neugodnosti kada mi sutra dođe neko od komšija (sa spomenutim karakteristikama) sa mesom od svog kurbana da mi pokloni, kako ispravno postupiti ?

I šta je u slučaju ako je stanje osobe koja nam poklanja meso od svoje žrtve nepoznato ili ako ozbiljno sumnjamo u njegov Islam ?

Allahov Robe Halali,meni je bio dovoljan tvoj odgor ali nasaosam jos nesto oko ovoga od Savremene Uleme pa reko mozda bice Hajra,Halali.

Šta kaže savremena ulema?

Šejh Abdulaziz ali Šejh ( sadašnji Glavni muftija Saudijske Arabije)
Kao Glavni muftija Saudijske Arabije,takođe je na čelu Stalnog vijeća za islamska istraživanja i fetve.
Kada je upitan za propis o mesu koje je zaklano u zemlji čije stanovništvo čini mješavinu „kršćana,idolopoklonika i neukih muslimana“ i o nesigurnosti u to da li je spomenuto Allahovo ime pri klanju,on je odgovorio:
Neka je hvaljen Allah!
Ako je tako kao što ste opisali,da oni koji kolju pripadaju raznim vjerama,od sljedbenika Knjige,idolopoklonika,pa do neukih muslimana,i ne može se utvrditi ko je šta zaklao i ne zna se da li je pri tome spomenuo Allahovo ime,tada je haram jesti tomeso Kada niste sigurni oko toga ko je obavio klanje,osnovni princip je da je meso stoke (en`am) (tj.deva,goveda,ovaca i koza) i životinja na koje se odnosi isti propis,haram,osim ako su zaklane na ispravan način,kako je propisano u Šerijatu.U ovom slučaju postoji sumnja da li je klanje obavljeno ispravno ili nije,zbog toga što to rade osobe različitih vjera.Meso koje zakolju neke od njih je dozvoljeno,a ostalo nije,kao npr.ono koje zakolju idolopoklonici ili novotari među muslimanima čija novotarija ješirk.
El-Lejne ed-Daime,22/450-451.1
________________________________________
Šejh Muhammed Nasiruddin el-Albani
Kada je upitan o tome da li je dozvoljeno pitati domaćine o njihovoj hrani i piću on je odgovorio:
Neka je hvaljen Allah!
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: “Kada bilo ko od vas dođe kod svog brata muslimana i on mu ponudi hranu,neka jede od njegove hrane i ne pita o tome.I kada mu ponudi piće,neka pije što mu je ponuđeno i ne pita o tome!”(bilježi Ahmed,8933).
Šejh komentira:
Iz značenja ovog hadisa zaključujemo da se on odnosi na slučaj kada osoba misli da je imetak njegovog brata muslimana,najvjerovatnije halal i da on izbjegava zabranjene stvari.U suprotnom,dozvoljeno je, zapravo obavezno,pitati,kao u slučaju nekih muslimana koji žive u nevjerničkim zemljama.U ovakvom,i sličnom slučaju,moramo ih pitati o njihovom mesu,npr.da li je životinja ubijena na način koji nije ispravan,ili je zaklana na šerijatski ispravan način.
Es-Silsile es-Sahiha,hadis 627.2
________________________________________
Šejh Muhamed Salih el-Munadžid
Kada je upitan o mesu koje zakolju sljedbenici Knjige,odgovorio je:
“Učenjci se,jednoglasno,slažu da je dozvoljeno jesti meso koje zakolju sljedbenici Knjige (Židovi i kršćani) ako je pri klanju spomenuto Allahovo ime,kao što Uzvišeni Allah kaže (u prevodu značenja):“Ne jedite (od mesa) ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime!”(El-En`am,6:121)
Takođe,uslov je da klanje mora biti obavljeno na šerijatski ispravan način.Ako se zna da je klanje obavljeno na neispravan način,tj.davljenjem,elektrošokom i sl.tada je meso haram.3

Najnoviji članci

Pokuđeno je da onaj koji traži dozvolu za ulazak na pitanje:...

0
Džabir b. Abdullah, radijallahu anhu, pripovijeda: "Otišao sam kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, povodom duga koji je imao moj otac te sam mu...
Enciklopedija zabrana u islamu

Zabranjeno je tražiti vlast

Pratite nas na Facebooku

5,582LikesLikes